Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

Pannonia (HU-AT)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
Pannonia (HU-AT)
Láithreán Gréasáin
http://www.eures-pannonia.eu
Réigiúin san áireamh
An Ostair:
Burgenland
Deisceart na hOstaire (Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat,
Wiener Neustadt)
Styria (Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg)

An Ungáir – Iarthar Réigiún na Trasdanóibe:
Győr-Moson-Sopron megye
Vas megye
Zala megye
Cuntas gearr
Bunaíodh EURES-T Pannonia sa chéad leath de 2009, tar éis dhá bhliain de réamhullmhúcháin, agus i gcomhar le 26 eagraíocht comhpháirtíochta lena n-áirítear oifigí fostaíochta san Ungáir agus san Ostair, eagraíochtaí ionadaíochta leasa na bhfostaithe agus na bhfostóirí faoi seach, sna réigiúin in Iarthar na hUngáire agus Oirthear na hOstaire. Baineann an comhar seo le beagnach 2 mhilliún daoine agus, ar bhonn na réamh-shuirbhéanna, le níos mó ná deich míle comaitéirí. Bunaíodh EURES-T Pannonia mar thoradh ar an obair a rinneadh ag na comhpháirtithe Ostaracha agus Ungáracha thar beagnach dhá dheichbhliain de chomhar rathúil sa mhargadh saothair.

Is é cuspóir EURES-T Pannonia sna réigiúin trasteorann ná :
  • faisnéis shonrach a sholáthar d’fhostaithe agus d’fhostóirí araon chun cabhrú leo teacht ar fhostaíocht nó ar lucht saothair sa tír chomharsanach agus chun tacú le soghluaisteacht na n-oibrithe maidir leis sin;
  • comhairle a thabhairt agus faisnéis a sholáthar ar na dálaí maireachtála agus oibre sna tíortha comharsanacha;
  • comhréigiún eacnamaíoch a chruthú a bheadh bunaithe ar bhunúis aonfhoirmeacha agus ar mhargadh saothair aonfhoirmeach;
  • bunachar sonraí dátheangach um an margadh saothair a chruthú d’fhonn an mhalairt éifeachtach d’fhaisnéis a éascú;
  • comhchuibhiú soláthair agus éilimh sa mhargadh saothair a chur chun cinn;
  • rannpháirtíocht i bhfollasacht an chórais ghairmoiliúna agus ardoideachais a dheimhniú agus an córas sin a fhorbairt a thuilleadh;
  • comhphlé idir comhpháirtithe tionsclaíocha a thionscnamh, mar eagraíocht nasctha;
  • comhthionscadail agus tionscnaimh mhargaidh shaothair a chur chun cinn agus a thacú sna réigiúin le linn na teorann d’fhonn fostaíocht a chur chun cinn;
Comhpháirtithe
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Seirbhís Fostaíochta Poiblí)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Lárionad Saothair Réigiúnach Iarthar na Trasdanóibe)
Arbeitsmarktservice Österreich (Lárionad Saothair na hOstaire)
Arbeitsmarktservice Burgenland (Lárionad Saothair, Burgenland)
Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Lárionad Saothair, Deisceart na hOstaire)
Arbeitsmarktservice Steiermark (Lárionad Saothair, Styria)
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) (Comhchumann Náisiúnta Chomharchumann na dTomhaltóirí Ginearálta agus na nEagraíochtaí Tráchtála)
Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) (Cumann na bhFostóirí Talmhaíochta)
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedők Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ) (Ceardchumann Ionadaíochta Leasa Cheannaithe Chontae Győr-Moson-Sopron)
Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (Comhchumann Náisiúnta na bhFostóirí agus na dTionsclaithe i gContae Zala)
Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (Comhchumann Réigiúnach na gComhlachtaí Tionsclaíochta i gContae Vas)
Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (Comhchumann na gComharchumann Tionsclaíochta agus Fiontair i gContae Vas)
Mezőgazdasági Termelők Vas Megyei Szövetsége (Comhchumann na dTáirgeoirí Talmhaíochta i gContae Vas)
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) (Comhchumann Náisiúnta na gCuideachtaí Straitéiseacha agus Fóntais Poiblí)
Wirtschaftskammer Niederösterreich (Cumann Tráchtála, Deisceart na hOstaire)
Industriellenvereinigung Burgenland (Comhchumann na dTionsclaithe, Burgenland)
Wirtschaftskammer Burgenland (Cumann Tráchtála, Burgenland)
LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (Comhchumann na gCeardchumann LIGA, Contae Vas)
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) (Comhchumann Náisiúnta Cheardchumainn na hUngáire)
Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (Ceardchumann Oibrithe Iompair, KISALFÖLD VOLÁN Eagraíocht Áitiúil)
Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (Comhchumann Chomhairlí na nOibrithe i gContae Vas)
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) (Fóram um Chomhoibriú Cheardchumainn na Seirbhíse Poiblí)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) (Cónaidhm na gCeardchumann Bónaí Bán)
ÖGB Burgenland (Comhchumann Cheardchumainn na hOstaire, Burgenland)
Arbeiterkammer Niederösterreich (Cumann na nOibrithe, Deisceart na hOstaire)
Arbeiterkammer Burgenland (Cumann na nOibrithe, Burgenland)