Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
Láithreán Gréasáin
http://www.eures-triregio.eu/
Réigiúin san áireamh
Clúdaíonn EURES-TriRegio an fo-réigiún Jeleniogórsko-Wałbrzyski atá i gceantar Dolnośląskie sa Pholainn, na ceantair Ustí nad Labem, Karlovy Vary agus Liberec i bPoblacht na Seice chomh maith leis na ceantair Chemnitz agus Dresden i Saorstát na Sacsaine sa Ghearmáin .
Cuntas gearr
Bainistíocht Tionscadail/Comhpháirtithe Tionscadail:

Is iad na comhpháirtithe atá in EURES-TriRegio ná na seirbhísí fostaíochta poiblí, na ceardchumainn chomh maith leis na cumainn fhostóirí agus clúdaítear codanna de cheantair na Sacsaine, na Boihéime agus de Dheisceart na Siléise.

Is é DGB Bezirk Sachsen [Cónaidhm na gCeardchumann Gearmánach, an tSacsain] a bhainistíonn an tionscadal. Is iad na comhpháirtithe atá sa tionscadal ná Stiúrthóireacht Réigiúnach na Sacsaine de chuid an Bundesagentur für Arbeit [Gníomhaireacht Fostaíochta Chónaidhmeach] (BA), an Oifig Fostaíochta i gCeantar deisceartach na Siléise, na hOifigí Fostaíochta in Ústí nad Labem, Liberec agus Sokolov, an ceardchumann NSZZ, ‘Solidarność’ i gceantar Jeleniogórski, Cónaidhm Cheardchumainn na Boihéime-na Moráive (ČMKOS), Cumann Fhostóirí Iarthar na Polainne (FPPZ); Cumann Tráchtála Cheantar Liberec, agus Cumann Tráchtála Cheantar Egerland, na hAireachtaí um Shaothar agus Leas Sóisialach i bPoblacht na Seice agus i bPoblacht na Polainne chomh maith leis an Zentrale Auslands- und Fachvermittlung [Lárionad um Shocrúcháin Idirnáisiúnta agus Speisialaithe] (ZAV) de chuid an Bundesagentur für Arbeit.

Tréimhse an Tionscadail

Tá comhpháirtíocht trasteorann Eures –TriRegio á hullmhú ag na comhpháirtithe ó tháinig an Pholainn agus Poblacht na Seice isteach san Aontas Eorpach sa bhliain 2004, agus bunaíodh í go foirmiúil i mí Dheireadh Fómhair 2007 nuair a síníodh an creatchomhaontas. Tagann deireadh le tréimhse an tionscadail ar an 31 Bealtaine 2009. Cuirfear tús leis an gcéad tréimhse trí bliana eile ar an 01 Meitheamh 2010.

Tasc/Cuspóir agus Cur i bhfeidhm

De réir na comhpháirtíochta trasteorann EURES –TriRegio, is é an comhtháthú den mhargadh saothair agus den mhargadh oiliúna i gceantar na dtrí réigiún an bunchúram atá acu le cur chun cinn. Is é cuspóir fadtéarmach na comhpháirtíochta ná an fhorbairt de mhargadh saothair coitianta a chur chun cinn agus na dálaí oibre agus sóisialta reatha atá sna tíortha go léir a choimeád ag an am céanna.

Faoi láthair, dírítear ar fhaisnéis, ar chomhairle agus ar shocrúcháin chomh maith le teacht an phobail ar fhaisnéis agus ar dhálaí oibre agus maireachtála a chinntiú agus an malartú trasteorann d’fholúntais a fhorbairt. Iarrann beartais tacaíochta na comhpháirtíochta follasacht níos fearr a bhaint amach i margadh saothair an cheantair. Úsáidfear ceardlanna agus fóraim shaineolaithe chun comhthuiscint a chothú chomh maith leis na riachtanais atá ann maidir le gníomhú a aithint agus chun deimhniú go bhforbróidh na heagraíochtaí comhpháirtíochta tionscadail éifeachtacha saincheaptha maidir leis na riachtanais sin sa mhargadh saothair.

Is é ceann de na constaicí is mó atá ar shoghluaisteacht na n-oibrithe ná an tsaorghluaiseacht theoranta atá ag oibrithe na Polainne agus na Seice sa Ghearmáin. Is léir don chomhpháirtíocht trasteorann sa chás seo go bhfuil seans ann chun daoine a chur ar an eolas tríd an úsáid d’fhaisnéis sprioctha go bhfuil deiseanna fostaíochta trasteorann ar fáil agus go gcuirfear go gníomhach le deis na soghluaisteachta ar an mbonn sin.

I láthair na huaire, tá dháréag comhairleoir EURES ag obair sna seirbhísí fostaíochta poiblí sa limistéar EURES –TriRegio. Ina measc, tá seachtar sa tSacsain, beirt sa cheantar cois teorann i nDeisceart na Siléise chomh maith le triúr sna ceantair de Liberec, Ústí nad Labem agus Karlovy Vary. Deimhníonn siad go bhfuil soláthar bunúsach de sheirbhísí EURES i gceantar na teorann.

Dá bhrí sin, ó 2007 i leith, eagraítear laethanta comhairleoireachta trasteorann sa limistéar EURES –TriRegio agus ar na laethanta sin cuireann na Comhairleoirí EURES a oibríonn sa cheantar trasteorann coinní agus sainchomhairle ar fáil. Taobh leis na laethanta fostaíochta, eagraítear ócáidí faisnéise um dhálaí maireachtála agus oibre, atá dírithe ar an bpobal chomh maith le haontaí fostaíochta agus laethanta earcaíochta gach bliain a mbíonn fostóirí réigiúnacha páirteach iontu.

Thairis sin, tá na seirbhísí fostaíochta poiblí, na ceardchumainn agus cumainn fhostóirí an réigiúin ag bunú ceardlanna oibre ar théamaí agus spriocanna sonracha chomh maith le fóraim shaineolaithe a mbeidh gníomhaithe ó earnálacha na tionsclaíochta agus na taighde páirteach iontu.

Is é is aidhm leis seo ná foinsí eolais agus comhairle a bhunú i gceantar na teorann. Leis sin, tá sé ríthábhachtach go mbeidh sainchomhairleoirí na seirbhísí fostaíochta poiblí chomh maith le teagmhálaithe ó na ceardchumainn agus ó chumainn fhostóirí páirteach.

Iarrann comhpháirtíocht trasteorann EURES –TriRegio na hinniúlachtaí éagsúla atá ag na heagraíochtaí comhpháirtíochta a nascadh le chéile agus, mar shaineolaithe sa cheantar, go ngníomhóidh siad mar phointí teagmhála do ghníomhaithe éagsúla eile. Cuirfidh an tuilleadh forbartha agus tuilleadh soláthair de sheirbhísí agus d’fhaisnéis atá sprioctha agus cothrom le dáta le cumas na comhpháirtíochta chun cur le follasacht sa mhargadh fostaíochta trasteorann agus chun soghluaisteacht i gceantar na teorann a spreagadh.

Amach anseo díreofar fócas na ngníomhartha ar na gnéithe seo:
 • gréasán na gComhairleoirí EURES atá ann cheana féin a leathnú ar fud an réigiúin agus níos mó teagmhálaithe a fhorbairt sna seirbhísí fostaíochta poiblí agus in eagraíochtaí na gcomhpháirtithe sóisialta faoi seach i gceantar na teorann.
 • faisnéis agus comhairle atá sprioctha agus cothrom le dáta a sholáthar is a fhorbairt d’fhostóirí, d’fhostaithe, do dhaoine féinfhostaithe, do dhaoine faoi oiliúint agus do mhic léinn.
 • tionscnamh um shoghluaisteacht chothrom a fhorbairt i réigiún na dtrí thír.
 • tionscnamh a fhorbairt um an éileamh atá ar oibrithe oilte a ardú.
Comhordaitheoir EURES-TriRegio: Sebastian Klähn
Comhpháirtithe
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí / Aireacht Saothair agus Cúrsaí Sóisialacha Phoblacht na Seice (MPSV CR)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Aireacht Saothair agus Cúrsaí Sóisialacha Phoblacht na Polainne
 • Stiúrthóireacht Réigiúnach na Sacsaine, Bundesagentur für Arbeit [an Ghníomhaireacht Fostaíochta Chónaidhmeach]
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / Cónaidhm Cheardchumainn na Boihéime-na Moráive
 • NSZZ ‘Solidarność’ Region Jeleniogórski / Ceardchumann NSZZ ‘Solidarność’ an réigiúin Jelenia Góra
 • Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Sachsen / Cónaidhm na gCeardchumann Gearmánach, an tSacsain
 • Uřad Práce v Sokolově / Oifig Fostaíochta Sokolov
 • Uřad Práce v Liberci / Oifig Fostaíochta Liberec
 • Uřad Práce v Ustí nad Labem / Oifig Fostaíochta Ustí nad Labem
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu / Oifig Fostaíochta Dheisceart na Siléise in Wałbrzych
 • Krajská hospodářská komora Liberec / Cumann Tráchtála Cheantar Liberec
 • Regionální hospodářská komora Poohří / Cumann Tráchtála Cheantar Poohří
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ) / Cumann Fhostóirí Iarthar na Polainne
Comhordaitheoir 
Sebastian Klähn
Seoladh: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Teileafón: +49 (0)351 863 31 16
Facs: +49 (0)351 863 31 58
Seoladh ríomhphoist: sebastian.klaehn@dgb.de