Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

ØRESUND (DK-SV)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
ØRESUND (DK-SV)
Láithreán Gréasáin
http://www.oresundsinfo.org
Réigiúin san áireamh

Réigiún Hovedstad (Príomhchathair) (Copenhagen, Frederiksberg, Frederikesborg agus Roskilde) (DK) agus Skåne (SV)

Cuntas gearr

Bunaíodh an pháirtnéireacht trasteorann sa bhliain 1997. Bítear páirteach i mbearta a chuidíonn le hoibrithe agus le mic léinn trasteorann, chomh maith le fostóirí ar mian leo lucht oibre a earcú thar Øresund (an chaol idir an dá thír) anall.
Rinne an pháirtnéireacht:
- meitheal comhairleoirí Eorpacha a bhunú ar cuireadh sainoiliúint orthu agus atá lonnaithe an dá thaobh den Øresund; cuireann siad eolas, comhairle agus seirbhísí socrúcháin ar fáil do lucht cuardaithe poist, d’oibrithe trasteorann agus d’fhostóirí ar suim leo obair nó earcaíocht thar teorainn isteach;
- cúnamh a thabhairt le 4 oifig eolais maidir leis an margadh saothair a bhunú i réigiún an Øresund: 2 in Skåne agus an dá oifig eile i réigiún Hovedstad. Oibríonn oifigigh ón dá sheirbhís fostaíochta le chéile sna hoifigí sin agus bíonn teacht ar bhunachair sonraí faoi fholúntais sa dá réigiún;
- seimineáir eolais a eagrú do lucht cuardaithe poist agus d’fhostóirí;
- cáipéisí eolais a chur le chéile faoi théamaí ar ábhar spéise iad d’oibrithe trasteorann (árachas leasa shóisialaigh, córais chánach, dlí na hoibre, aitheantas do dhioplómaí agus do cháilíochtaí, cúinsí maireachtála, agus araile);
- lámhleabhar a ullmhú d’oibrithe trasteorann ina dtugtar freagraí ar shraith ceisteanna praiticiúla a bhedh ina ábhar spéise d’oibrithe trasteorann i réigiún an Øresund;
- naisc a chur ar fáil ar shuíomh Idirlín na páirtnéireachta le bunachair sonraí ina bhfuil eolas faoi dheiseanna oiliúna gairmoideachais taobh thall de theorainn;
- staidéar chomparáideach ar na difríochtaí faoi láthair idir sonraíocht poist i dtionscal na tógála sa tSualainn agus sa Danmhairg – déanfar staidéar go gairid maidir le hearnálacha eile ar nós cúram sláinte agus oideachas.
Tá na cáipéisí, torthaí an staidéir agus eolas eile ar fáil ar shuíomh Idirlín na páirtnéireachta.

Comhpháirtithe

- Arbejdsmarkedsstyrelsen - AMS (Údarás Náisiúnta Mhargadh Saothair na Danmhairge);
- Arbejdsformidlingen - AF (seirbhís fostaíochta phoiblí réigiúnach na Danmhairge) maidir le réigiúin Mhórlimistéar Copenhagen, Frederiksborg agus Roskilde;
- Arbestsförmedlingerna - AF (seirbhís fostaíochta phoiblí na Sualainne);
- Länsarbetsnämden - LAN (Bord Saothair Contae na Sualainne – toscaireacht Skåne);
- Comhairle Ceardchumann Idir-réigiúnach Øresund;
- Svenska Arbetsgivarförening - SAF (Cónaidhm Fostóirí na Sualainne);
- Dansk Arbejdsgiverforening - DA (Cónaidhm Fostóirí na Danmhairge);
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - FTF (Cónaidhm Fostaithe Tuarastail agus Státseirbhísigh na Danmhairge);
- Tjänstemannens Centralorganisation - TCO (Cónaidhm Fostaithe Gairmiúla na Sualainne);
- Akademikernes Centralorganisation - AC (Cónaidhm Chumainn Gairme na Danmhairge);
- Sveriges Akademikers Centralorganisation - SACO (Cónaidhm Chumainn Gairme na Sualainne).

Comhordaitheoir 
Morten Hjorth Jahnsen
Seoladh: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Teileafón: +45 72223300
Seoladh ríomhphoist: mja@workindenmark.dk