Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

TransTirolia (IT-AT-CH)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
TransTirolia (IT-AT-CH)
Láithreán Gréasáin
http://www.eures-transtirolia.eu
Réigiúin san áireamh

- Poblacht na hOstaire, Stát Feidearálach na Tioróile, agus limistéir Landeck, Imst, Innsbruck (an chathair agus an Stát), Schwaz agus Lienz san áireamh
- Poblacht na hIodáile: Probhinse Fhéinrialach Bolzano-na Tioróile Theas
- Cónaidhm na hEilvéise: Cantún Grisons

Cuntas gearr

Tá beagnach 550 000 duine fostaithe sa réigiún seo lena mbaineann an Tioróil Thuaidh, Thoir agus Theas. Tá tuairim is 1 700 oibrí ag obair trasna teorann óna n-áit chónaithe agus 4 000 duine óg cláraithe ar chúrsa i dtír chríochantachta, figiúr ard i gcomparáid le réigiúin chríochantachta eile de chuid EURES.
Síníodh coinníollacha an chreata don chomhoibriú trasteorann idir na seirbhísí fostaíochta agus eagraíochtaí na bhfostóirí sa Tioról agus sa Tioról Theas sa bhliain 1997 agus rinneadh iad a athnuachan agus eagraíochtaí eile a thabhairt faoina scáth i mí Bealtaine 2000. Tháinig Grisons isteach sa EURES TransTirolia i mí na Samhna 2002 leis an Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) (Oifig Tionsclaíochta agus Saothair na Cantúine).
(Dáta 2006)

Comhpháirtithe

- Stát Feidearálach na Tioróile
- Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) (Seirbhís Mhargadh Saothair na Tioróile)
- Industriellenvereinigung Tirol (IVT) (Cónaimh Lucht Tionsclaíochta na Tioróile)
- Wirtschaftskammer Tirol (WK ) (Cumann Lucht Tráchtála na Tioróile)
- Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) (Cónaidhm Ceardchumann na hOstaire)
- Probhinse Fhéinrialach Bolzano-na Tioróile Theas, An Roinn Fostaíochta
- Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer (Cumann Lucht Tráchtála, Tionsclaíochta, Lámhcheardaíochta agus Talmhaíochta)
- Südtiroler Wirtschaftsring (SWR) (Ciorcal Eacnamaíochta na Tioróile Theas)
- Arbeitsförderungsinstitut (AFI-IPL) (Foras Chur chun Cinn na Fostaíochta)
- Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (Cumann Óstaíochta agus Lónadóireachta na Tioróile Theas)
- Landesverband der Handwerker (HGV) (Cumann Réigiúnach na nOibrithe Ceirde)
- Südtiroler Bauernbund (SBB) (Cónaidhm Feirmeoirí na Tioróile Theas)
- Unternehmerverband Südtirol (Cumann Fostóirí na Tioróile Theas)
- Verband für Kaufleute und Dienstleister (Cumann Lucht Trádála agus Soláthraithe Seirbhíse)
- Verband der Selbständigen (Cumann na nOibrithe Féinfhostaithe)
- Allgemeiner Gewerkschaftsbund (AGB-CGIL) (Cónaidhm Ghinearálta na gCeardchumann)
- Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) (Cónaidhm Ceardchumann na Tioróile Theas Féinrialaí)
- Katholischer Verband der Werktätigen (KVW) (Cumann Caitliceach na bhFostaithe)
- Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB-CISL) (Cónaidhm Ceardchumann na Tioróile Theas)
- Südtiroler Gewerkschaftskammer (SGK-UIL) (Cumann Ceardchumann na Tioróile Theas)
- Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA) (Oifig Tionsclaíochta agus Saothair Chantún Grisons)
- Graubündner Baumeisterverband (Cumann Chonraitheoirí Grisons)
- Travail Suisse Graubünden
- Gewerkschaftsbund Graubünden (Cónaidhm Ceardchumann Grisons)
- Interregionaler Gewerkschaftsrat Zentralalpen (IGR) (Comhairle Ceardchumann Idir-réigiúnach Lárcheantar na nAlp)