Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

Scheldemond (BE-NL)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
Scheldemond (BE-NL)
Láithreán Gréasáin
http://www.euresscheldemond.info
Réigiúin san áireamh
Clúdaíonn an réigiún trasteorann iardheisceart na hÍsiltíre agus iarthuaisceart na Beilge. Is iad cúigí Zeeland & Brabant Thiar na hÍsiltíre agus cúigí Antuairp agus Oost- & West- Vlaanderen na Beilge.
Cuntas gearr
Cuireadh an chomhpháirtíocht trasteorann ar bun in 2003. Tá na comhpháirtithe bainteach le réimse leathan gníomhaíochtaí do lucht cuardaigh fostaíochta, fostóirí & fostaithe agus don phobal i gcoitinne. Seo a leanas na príomhghníomhaíochtaí:

  • Faisnéis agus comhairle EURES a sholáthar do lucht cuardaigh fostaíochta, fostóirí agus fostaithe, ar bhonn laethúil agus le linn cruinnithe eagraithe, ceardlann agus seisiún oiliúna.
  • Gníomhaíochtaí comhtháite um chur chun cinn ag díriú ar na buntáistí a bhaineann le soghluaisteacht an mhargaidh saothair.
  • Siompóisiam a eagrú faoi théamaí iarbhír i ndáil le soghluaisteacht trasteorann an mhargaidh saothair.
  • Léarscáiliú na nganntanas agus na scrogall ar mhargadh saothair trasteorann de chuid EURES Scheldemond.
  • Comhghaolú na saincheisteanna soghluaisteachta trasteorann agus taighde ar réitigh féideartha;
  • Siompóisiam a dhíríonn ar théamaí trasteorann iarbhír a eagrú.
  • Cruinnithe oiliúna a eagrú do chomhairleoirí EURES ar chomhpháirtithe agus ar sheirbhísí na seirbhíse fostaíochta poiblí. Malartú folúntas, CVanna agus dea-chleachtais oibre a chur chun cinn freisin;
  • Rannpháirtíocht in aontaí fostaíochta agus aonach fostaíochta de chuid EURES Scheldemond a eagrú.
Comhpháirtithe
• UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland (An tSeirbhís Fostaíochta Poiblí Ollanach)
• Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (An tSeirbhís Phléimeannach um Fhostaíocht Phoiblí)
• De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen (IVR) (Comhairle Cheardchumainn Idir-Réigiúnda Schelde-Kempen)
• Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (Comhlachas Tráchtála)
• Voka Kamer van Koophandel Oost- & West-Vlaanderen (Cumann um Chumann Fostóirí na bPléimeannach (VEV) agus na hocht gComhlachas Tráchtála agus Tionscail Pléimeannach)
• UNIZO Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen-Mechelen agus regio Kempen (Eagraíocht na nDaoine Féinfhostaithe agus FBManna)
• MKB Zeeland agus West-Brabant (Eagraíocht do FBManna)
• De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) (Eagraíocht na bhFostóirí)
• Provincies Oost- & West- Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant agus Zeeland (údaráis chúige)
Comhordaitheoir 
Sarah O'Brien
Seoladh: Postbus 28, NL - 4461 GL Goes
Teileafón: 
Seoladh ríomhphoist: Sarah.OBrien@uwv.nl