Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LU)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LU)
Láithreán Gréasáin
http://www.eures-sllrp.eu
Réigiúin san áireamh

Saarland (DE), Lorraine (FR), Lucsamburg (LU), Rheinland-Pfalz (DE)

Cuntas gearr
Le breis agus 118 000 comaitéirí [comaitéireachtaí laethúla gníomhacha idir áit chónaithe agus láthair oibre i bhfoirm gluaiseachtaí luascadáin nó ‘tointeálaithe’] gach lá, tá Saar-Lor-Lux-Rheinland-Palatinate ar cheann de réigiúin na teorann leis an dlús is airde de chomaitéireacht trasteorann san Aontas Eorpach trí chéile.

Freastalaíonn an chomhpháirtíocht Saar-Lor-Lux-Rheinland-Palatinate, a cuireadh ar bun i 1997, mar mhúnla in éagsúlacht leathan cúinsí, le breis agus 50 tionscadal trasteorann á gcur ar bun i ngach bliain bhuiséadach de chuid EURES.
Tá an chomhpháirtíocht trasteorann bunaithe ar na haidhmeanna seo a leanas:
1. an pobal a chur ar an eolas i ndáil le dálaí maireachtála agus oibre sa cheithre réigiún comhpháirtithe;
2. cur chun cinn a dhéanamh ar an malartú faisnéise ar sholáthar agus éileamh sa mhargadh saothair agus, go háirithe, chun deiseanna socrúcháin a fheabhsú;
3. soghluaiseacht agus comhphlé sóisialta trasteorann a spreagadh trí bheartas margaidh saothair comhordaithe, forchéimnitheach a chur le chéile.
Comhpháirtithe
 • Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport des Saarlandes [Aireacht Saothair, Gnóthaí Teaghlaigh, Cosanta, Gnóthaí Sóisialta agus Spóirt de chuid Saarland]
 • Comhairle Réigiúnach na Lorráine, an Fhrainc
 • Aireacht an tSaothair agus na Fostaíochta, Lucsamburg
 • Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  des Landes Rheinland-Pfalz [Aireacht Gnóthaí Sóisialta, Fostaíochta, Sláinte agus Déimeagrafaíochta Dhúiche na Réine-Palatinate]
 • Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit [Stiúrthóireacht Réigiúnach na Gníomhaireachta Fostaíochta Chónaidhme de chuid Dúiche na Réine-Palatinate-Saarland]
 • Pôle emploi Lorraine [Mol Fostaíochta na Lorráine]
 • Direction Générale de Pôle emploi [Ard-Stiúrthóireacht an Mhoil Fhostaíochta]
 • Administration de l´Emploi pour le Luxembourg [Oifig Fhostaíochta do Lucsamburg]
 • CSI – Comité Syndical Interrégional Sarre-Lor-Lux-Trève/Palatinat occidental [Coiste Ceardchumainn Idir-réigiúnach Saar-Lor-Lux-Trier/Palatinate thoir]
 • VSU - Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. [Cumann na gCónaidhmeanna Fiontair Ghnó Saarland]
 • LVU - Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmensverbände e.V. [Cumann Stáit na gCónaidhmeanna Fiontair Ghnó i nDúiche na Réine-Palatinate]
 • MEDEF-Moselle - Mouvement des Entreprises de France [Craobh Moselle de Ghluaiseacht Fhiontraíochta na Fraince]
 • FEDIL – Cónaidhm Ghnó Lucsamburg
 • ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit [Seirbhísí Socrúcháin Idirnáisiúnta na Gníomhaireachta Fostaíochta Chónaidhme]
 • An Coimisiún Eorpach
Comhordaitheoir 
Frédéric  Chomard
Seoladh: INFO-Institut, Pestelstrasse 6, DE-66119 Saarbrücken
Teileafón: +49 681 954 1327
Facs: +49 681 954 13 23
Seoladh ríomhphoist: frederic.chomard@eures-sllrp.eu