Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

Euradria (IT-SI)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
Euradria (IT-SI)
Láithreán Gréasáin
http://www.euradria.org
Réigiúin san áireamh
Cuimsíonn an réigiún trasteorann gach cuid de chríoch Friuli Venezia Giulia - dúichí Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone agus na réigiúin staidrimh Goriška, Obalno-kraška agus Notranjsko Kraska sa tSlóivéin.
Cuntas gearr
I mí na Nollag 2007 i Trieste síníodh an coinbhinsiún creatlaí maidir le comhoibriú idir na Ranna Saothair poiblí, eagraíochtaí na bhfostóirí agus eagraíochtaí na n-oibrithe sna réigiúin úd den tSlóivéin agus de Friuli Venezia Giulia atá ag síneadh le chéile.
I mí Márta 2008 d’aithin an Coimisiún Eorpach an chomhpháirtíocht.

Tá achar 12,681 km i réigiún trasteorann seo Euradria, a bhfuil 7,856 díobh san Iodáil agus 4,825 sa tSlóivéin. Tá timpeall 1,500,000 duine ina gcónaí sa réigiún trasteorann, agus is airde go mór dlús an daonra ar thaobh na hIodáile den teorainn (163 cón./km2) ná ar thaobh na Slóivéine (57 cón./km2).

Is é príomhaidhm na comhpháirtíochta soghluaisteacht na n-oibrithe a chur chun cinn sa réigiún trasteorann, agus chuige seo an soláthar agus an t-éileamh a chomhoiriúnú, na constaicí i mbealach na soghluaisteachta a shárú, seirbhís chúnta a thabhairt do na hoibrithe agus do na fostóirí maidir le baill foirne a lorg agus a roghnú, le cearta na n-oibrithe a chosaint, le cánacha agus árachas sóisialta, é seo uile ar bhonn na faisnéise cuí a chraobhscaoilfear faoi dhála maireachtála agus oibre. Ina theannta seo, déanfar iarracht beartais ghníomhacha a spreagadh ar mhaithe le comhtháthú agus le sineirge mhargadh an tsaothair, ag cur próiseas chun cinn a chomhchuibheoidh na rialacha ar bhealach coincréiteach agus a thabharfaidh an geilleagar dubh go barr uisce.

Féadfaidh Eures T Euradria brath ar líonra comhairleoirí atá ag Eures ar fud réigiún Euradria agus a bhíonn ag obair sna Ranna Fostaíochta poiblí agus freisin in eagraíochtaí na gceardchumann agus na bhfostóirí sa dá thír.
Comhpháirtithe
Is iad na Ranna Fostaíochta Poiblí, cuma ar leibhéal an stáit nó an réigiúin, agus ceardchumainn agus ionadaithe fhostóirí an réigiúin trasteorann comhpháirtithe Euradria:

 • Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale italiano (Roinn Saothair agus Árachais Shóisialta na hIodáile)
 • Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Seanóir an tSaothair, na hOiliúna, na hOllscoile agus na Taighde, Réigiún Féinrialaitheach Friuli Venezia Giulia)
 • Provincia di Gorizia - Centro per l’Impiego (Dúiche Gorizia – An tIonad Fostaíochta)
 • CSI- Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/SloveniaCGIL CISL UIL ZSSS KS 90 (CSI- Comhairle Ceardchumann Idir-Réigiúnach an Oirthuaiscirt Friuli Venezia Giulia/An tSlóivéin de chuid CGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia (Cónaidhm Ghinearálta Saothair na hIodáile, Craobh Friuli Venezia Giulia)
 • CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia (Cónaidhm Cheardchumainn Oibrithe na hIodáile, Craobh Réigiúnach Friuli Venezia Giulia)
 • UIL FVG- Unione Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia (Aontas Oibrithe na hIodáile, Craobh Friuli Venezia Giulia)
 • Confindustria Friuli Venezia Giulia (Cónaidhm Thionscail na hIodáile, Craobh Friuli Venezia Giulia)
 • Confartigianato Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia (Cónaidhm na gCeardaithe agus na nGnóthas Beag agus Meánmhéide, Craobh Friuli Venezia Giulia)
 • Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA Friuli Venezia Giulia (Cónaidhm Náisiúnta na Ceardaíochta agus na Fiontraíochta Bige agus Meánmhéide, Craobh Friuli Venezia Giulia)
 • Confcommercio Friuli Venezia Giulia (Cónaidhm na Tráchtála, na Turasóireachta agus na Seirbhísí, Craobh Friuli Venezia Giulia)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza (Aontas Cultúrtha agus Eacnamaíochta na Slóivéine)
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje – (Aontas Réigiúnach Eacnamaíochta na Slóivéine)(SDGZ -URES)
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba- EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska Območna organizacija ZSSS- Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS- Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Comhordaitheoir 
Andrea Roberti
Seoladh: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Teileafón: +39 040 3478133
Facs: +39 040 768844
Seoladh ríomhphoist: co_ordinator@euradria.org