Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)
Láithreán Gréasáin
http://www.eures-emr.org
Réigiúin san áireamh

Tagann deisceart phrobhinse Limburg na hÍsiltíre, probhinsí Limburg agus Liège na Beilge, pobal na Gearmáinise sa Bheilg agus réigiún Aachen sa Ghearmáin faoi scáth an réigiúin trasteorann (Euregio) Meuse-An Réin.

Cuntas gearr

Bunaíodh EURES Meuse-An Réin sa bhliain 1993. Is é is cuspóir don pháirtnéireacht trasteorann seo cur leis an tsaoirse gluaiseachta ag fostaithe agus lucht cuardaithe poist sa euregio agus constaicí a bhíodh roimh an ngluaiseacht a ghlanadh as an mbealach. Déanann na páirtnéirí réimse bearta agus, i measc nithe eile, cuirtear na seirbhísí seo a leanas ar fáil:
- seirbhís chuardaithe poist agus socrúcháin poist trasteorann,
- comhairle agus cúnamh dóibh siúd atá ag lorg poist sa réigiún chríochantachta
- comhairle agus cúnamh d’fhostóirí maidir le hearcaíocht foirne thar teorainn isteach
- eolas faoi chúinsí oibre agus maireachtála sa réigiún trasteorann
- eolas faoi oiliúint ghairmoideachais
- Eolas d'oibrithe trasteorann i dtaca le slándáil shóisialta, cánacha agus dlí saothair. 
- anailís ar an margadh saothair.

Comhpháirtithe

- Seirbhísí fostaíochta poiblí ar an leibhéal réigiúnach: Arbeitsagentur Aachen-Düren, FOREM, VDAB, ADG and UWV;
- Comhairle Ceardchumann Idir-réigiúnach Meuse-An Réin;
- Chambers of Commerce in the Euregio;
- Stichting Euregio Meuse-An Réin, trína gceanglaítear probhinsí Limburg agus Liège na Beilge, pobal na Gearmáinise sa Bheilg, probhinse Limburg na hÍsiltíre agus réigiún Aachen;
- Grenzinfopunkt (cross-border information point)