Uutisia portaalista

Vinkkejä keski-ikäisille työnhakijoille

Viime aikoina moni keski-ikäinen työntekijä on yhtäkkiä löytänyt itsensä hakemasta työtä.Väestön ikääntyminen yhdessä talouskriisin syvenemisen kanssa on johtanut siihen, että yli viisikymppiset jäävät yhä useammin työttömiksi.Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat muodostavat merkittävän osan työväestöstä.
 
Työpaikan menettäminen ei ole koskaan helppoa. Etenkin 40 - 50-vuotiaat, joista moni on uurastanut yli kaksi vuosikymmentä, eivät välttämättä enää oikein tiedä, miten työtä nykyään haetaan. Tämänhetkisen työmarkkinatilanteen ja syrjivien käsitysten takia keksi-ikäinen työnhakija voi joutua kohtaamaan enemmän haasteita kuin nuorempi työntekijä.
 
Myönteinen asenne auttaa, ja seuraavia vinkkejä kannattaa kokeilla.
 
Ylipätevä työnhakija voi markkinoida osaamistaan työnantajan tarpeisiin mukautettuna. Kun olet hankkinut kaiken mahdollisen tiedon yrityksestä ja avoinna olevasta työpaikasta, voit miettiä, miten saat työnantajan vakuuttuneeksi siitä, että taitosi vastaavat vaatimuksia.
 
·         Markkinoi lisätaitojasi tehokkaasti ja kerro miten kukin työnkuvauksessa lueteltu kohta vastaa taitojasi.
·         Mainosta aikaisempaa työkokemustasi etuna tulevaisuuttasi ja yritystä ajatellen.  
·         Totea painokkaasti, että palkkaamalla sinut yritys saa kokeneen työntekijän. Mainosta seuraavia asioita: ongelmienratkaisemistaidot, tiimissä työskentely, vuorovaikutustaidot, hyvät asiakassuhteet.
 
Usein luullaan, että iäkkäämmän työntekijän tietotekniset taidot eivät ole samalla tasolla kuin nuoremman. On monta tapaa todistaa teknillistä osaamistaan, kuten osallistuminen sosiaaliseen mediaan tai blogin kirjoittaminen. Facebookin, Twitterin ja LinkedInin avulla voit myös tehdä itsestäsi kiinnostavamman ja olla yhteydessä työnantajiin ja rekrytoijiin.
 
Työnantajat pyrkivät nykyisin selvittämään työhaastattelussa, miten hakija toimisi jossakin tietyssä tilanteessa. Työnhakijalta saatetaan esimerkiksi kysyä, onko hän joutunut aikaisemmin  hankaluuksiin työtoverin kanssa. Miten silloin toimit? Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, äläkä tuo esiin kaikkia aikaisempia kokemuksia – ne saattavat hämmentää haastattelijaa.
 
Haastattelija saattaa olla sinua nuorempi, eikä sen takia kehtaa esimerkiksi kysyä sitä eikö olisi nöyryyttävää työskennellä paikassa, jossa esimiehesi ovat sinua nuorempia ja joiden monien mielestä pitäisi olla alaisiasi? Valmistaudu vastaamaan tähän kysymykseen - kysyttiinpä sitä vai ei. Asian voi epäsuorasti käsitellä ehkä myös yleisesti myönteisellä suhtautumisella: sillä, mitä sanot avoimena olevasta työpaikasta, ja tavalla, miten vakuutat olevasi sopiva juuri tähän tehtävään. 
 
EURES-neuvojat voivat myös antaa tietoa paluusta työelämään tai työmahdollisuuksista, jotka vastaavat työkokemustasi. EURES-neuvojilta saa myös tietoa ammatillisesta liikkuvuudesta sekä elin- ja työoloista Euroopan talousalueella (ETA). Ihannetyöpaikka voi odottaa sinua Euroopassa!
 
 
 
Lue lisää
 
 
 
Etsi sopiva työpaikkapäivä EURESin tapahtumakalenterista
 
EURESin ammatillisen liikkuvuuden portaalissa on lisätietoja Euroopan eri maiden elin- ja työoloista.
 
EURESin palveluttyönantajille
 
 
 
EURESiin pääset myös LinkedInin kautta
 

 

« Taaksepäin