Uutisia portaalista

Kansalliset yhteyspisteet: valmiina auttamaan liikkuvia ammattilaisia

EU:ssa on satoja säänneltyjä ammatteja. Siksi tutkintojen tunnustaminen eri jäsenvaltiossa saattaa aiheuttaa melkoista hämmennystä. Onneksi tätä varten perustettu kansallisten yhteyspisteiden verkosto on aina valmiina auttamaan liikkuvia ammattilaisia ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.
 
Toiseen EU-maahan muuttavien koulutettujen ammattihenkilöiden kannattaa aina varmistaa, että heidän tutkintonsa pätevöittää heidät harjoittamaan ammattiaan myös uudessa oleskelumaassa.
 
Kansallisten yhteyspisteiden verkostojen tehtävänä on tarjota kansalaisille tietoa siitä, kuinka he voivat saada ammattipätevyytensä tunnustetuksi siinä maassa, jonne he ovat muuttamassa.
 
Yhteyspisteitä on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Ne opastavat kansalaisia eri ammatteja sääntelevän lainsäädännön viidakossa ja neuvovat, mitä hallinnollisia muodollisuuksia tutkintojen tunnustamismenettelyssä on täytettävä. Yhteyspisteiden tehtävänä on myös auttaa kansalaisia käyttämään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.
 
Laivakokeista katontekijöihin
Euroopassa on suuri määrä erilaisia säänneltyjä ammatteja elektroniikkainsinööreistä kunto-ohjaajiin, laivakokeista katontekijöihin ja sairaanhoitajista ilmastointiasentajiin*. Kullakin maalla on omat sääntönsä ammatin harjoittamisesta näillä aloilla, ja juuri sen vuoksi kansallisten yhteyspisteiden palvelut ovat niin tärkeitä.
 
Kutakin tapausta käsitellessään yhteyspiste ottaa yhteyttä asianomaisen toisen maan yhteyspisteeseen sekä asiasta vastaaviin toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin. Nämä ammattilaiset tekevät päätöksen siitä, voidaanko EU-maassa hankittu ammattitutkinto tunnustaa muissa jäsenvaltioissa.
 
Aloitteen tultua voimaan isäntämaissa on tehty yli 253 000 ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa päätöstä – ja 82 prosentissa niistä on annettu ammattihenkilön kannalta myönteinen ratkaisu.
 
Kansallisilta yhteyspisteiltä voi kysyä neuvoa joko kirjeitse tai puhelimitse. Niitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa EU:n keskitettyihin asiointipisteisiin. Nämähän tarjoavat online-palveluja yrityksille, jotka haluavat tarjota palveluja toisessa EU-maassa. Kansallisten yhteyspisteiden ohella apua saa Sinun Eurooppasi -portaalista, jossa on käytännön yleistietoa siirtotyöntekijöiden oikeuksista.
 
Lisätietoja
 
Euroopan komission verkkosivut ammattihenkilöiden vapaasta liikkuvuudesta
 
 
Sinun Eurooppasi – käytännön tietoa siirtotyöntekijöiden oikeuksista.
 
 
 
Lue lisää eri Euroopan maiden työ- ja elinoloista EURESin ammatillisen liikkuvuuden portaalista.
 
 
* Tietyt ammatit ovat säänneltyjä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhtenäistämisen seurauksena. Näitä ammatteja on seitsemän: sairaanhoitajat, lääkärit, eläinlääkärit, hammaslääkärit, kätilöt, proviisorit ja arkkitehdit.

« Taaksepäin