Uutisia portaalista

Rajat ylittävä työskentely veti tuhansittain väkeä työpaikkamessuille

Tiet ruuhkautuivat työnhakijoista, kun heitä tuli yli 6 000 työpaikkamessuille Saarbrückeniin Lounais-Saksassa 10. toukokuuta.Noin 100 työnantajaa Saksasta, Luxemburgista ja Ranskasta oli paikalla toivottamassa työnhakijat tervetulleiksi.EURES auttoi organisoinnissa, ja sen neuvojia oli kertomassa elin- ja työoloista kyseisellä raja-alueella.
 
Tänä vuonna messut järjestettiin kolmatta kertaa – jälleen aiempaa suositumpina.
 
“Ensimmäisille messuille vuonna 2010 tuli 50 työnantajaa. Ne kaikki tulivat tänäkin vuonna, mikä kertoo jotakin tapahtuman hyödyllisyydestä rekrytoinnissa”, summaa paikallinen EURES-neuvoja Achim Dürschmid.
 
“Tällä kertaa yritykset etsivät työntekijöitä noin 2 000 työpaikkaan, mikä osoittaa messuista olevan hyötyä myös työnhakijoille.”
 
Viime vuonna suoraan messujen tuloksena solmittiin noin 750 työsopimusta. Achim ja EURES-ryhmä toivovat, että määrä on vielä isompi tänä vuonna.
 
Neuvoa ja tukea
Tapahtumassa olleet työnantajat edustavat useita eri aloja, kuten tekniikkaa, vakuutusalaa, pankkitoimintaa, julkisia palveluja, terveydenhuoltoa ja vapaa-aikaa. Myös autoala oli hyvin edustettuna – onhan alueella paljon autonvalmistusteollisuutta.
 
Suhteellisen tervettä paikallista taloutta pidetään yhtenä syynä messujen saamalle suosiolle erityisesti Ranskasta tulleen suuren kävijämäärän osalta.
 
“Noin 20 000 ranskalaista käy jo nyt päivittäin töissä Saarbrückenissä, joten ranskalaisten messuvieraiden vahva edustus ei yllättänyt”, toteaa Achim ja muistuttaa, että Ranskan raja on vain kilometrin päässä.
 
Messut houkuttelivat työttömien lisäksi paljon nuoria. He halusivat tietoa työmarkkinatilanteesta ja tuntumaa siitä, minkälaista työtä olisi saatavilla opintojen päätyttyä.
 
EURES-neuvojat vetivät pyöreän pöydän istuntoja eri aiheista, esimerkiksi työpaikkahaastatteluissa onnistumisesta ja edukseen erottuvan ansioluettelon tekemisestä.
 
Lue lisää
 
Ohjelma ja luettelo kaikista työnantajista, jotka olivat messuilla (saksaksi ja ranskaksi)
 
Etsi työpaikkapäiviä EURESin tapahtumakalenterista.
 
 
Lisätietoa työ- ja elinoloista Euroopan eri maissa on EURESin ammatillisen liikkuvuuden portaalissa.
 
 
EURESin palvelut työnantajille

« Taaksepäin