Uutisia portaalista

Myönteistä kumppanuutta: työvoiman liikkuvuus Unkarin ja Itävallan välillä

EU:n laajentumisen jälkeen vuonna 2004 otettiin käyttöön tilapäisiä rajoituksia työvoimamarkkinoilla. Niiden poistamisen jälkeen monet unkarilaiset matkaavat nyt Itävaltaan työnhakuun.
 
Kun Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro liittyivät EU:hun toukokuussa 2004, vapaalle liikkuvuudelle asetettiin joitain tilapäisiä rajoituksia, joilla pyrittiin helpottamaan siirtymistä täysimittaiseen työvoiman liikkuvuuteen.
 
Rajoitukset poistettiin kokonaan toukokuuhun 2011 mennessä, ja näiden maiden kansalaiset voivat nyt rajoituksetta nauttia vapaudesta asua ja työskennellä missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa. Itävallan työvoimaviraston tietojen mukaan elokuussa 2011 Unkarista Itävaltaan oli siirtynyt 39 509 työntekijää, mikä on 11 519 (41 %) enemmän kuin vuonna 2010. Suuntaus on jatkunut kasvavana vuonna 2011 tähän asti.
 
Saksan Nürnbergissa sijaitsevan työmarkkina- ja työllisyystutkimuslaitoksen (IAB) professori Herbert Brücker pitää työvoiman vapaata liikkuvuutta EU:ssa kokonaisuudessaan menestystarina: ”Se lisää työvoiman tuottavuutta, tuo nettohyötyä hyvinvointivaltiolle ja lisää henkilökohtaista vapautta.”
 
Itävallan työvoimaviranomaisen, AMS Österreichin väliaikainen EURES-johtaja Helmut Gerl huomauttaa, että Itävalta on pääasiassa ns. vastaanottava maa: ”Se merkitsee sitä, että unkarilaiset työnhakijat, jotka haluavat työskennellä Itävallassa, saavat perustietoja lähinnä Unkarin työvoimavirastolta. He voivat saada neuvoja elin- ja työoloista myös EURES-T Pannonia -kumppanuuden kautta.”**
 
Kahdeksan uuden jäsenvaltion työnhakijat voivat nyt saada EURES-verkoston ja raja-aluekumppanuuksien, kuten Itävallan ja Unkarin välisen EURES-T Pannonian, kautta tarvittavaa tukea työllistymismahdollisuuksiensa kartoittamiseksi missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.
 
 
Lisätietoja:
 
 
Lue lisää työ- ja elinoloista Euroopan eri maissa EURES-verkoston ammatillisen liikkuvuuden portaalista
 
 
Etsi päteviä työntekijöitä EURES-ansioluettelotietokannasta
 
Lue, miten EURES voi auttaa työnantajia
 
** EURES-T Pannonia -kumppanuus on EURESin raja-aluekumppanuus Itävallan ja Unkarin välillä. Tällä hetkellä EURES-palvelulla on yli 20 raja-aluekumppanuutta yli kolmessatoista Euroopan maassa. Lisätietoja saat EURESin verkkosivustolta.
 

« Taaksepäin