Uutisia portaalista

Grundtvig tarjoaa aikuisille käytännön oppimismahdollisuuksia

Grundtvig-ohjelma auttaa aikuisia hankkimaan uusia oppimiskokemuksia toisessa Euroopan maassa. Tällä tavoin työnhakija voi tehdä itsestään työnantajien silmissä kiinnostavamman ja jatkaa uusien taitojen opiskelua koko työuransa ajan.                  
 
EURESin tavoin myös Grundtvig-ohjelman tavoitteena on lisätä liikkuvuutta ja osaamista Euroopan työmarkkinoilla. Monenlaisten aikuiskoulutuksen opiskelijoille, henkilöstölle ja organisaatioille tarkoitettujen epävirallisten ja virallisten koulutusaloitteiden avulla Grundtvig-ohjelmalla pyritään parantamaan aikuisten tietoja ja taitoja, helpottamaan heidän henkilökohtaista kehitystään ja edistämään heidän työllistymisnäkymiään.
 
Ohjelman puitteissa järjestetään Grundtvig-työpajoja, joihin voi osallistua toisessa maassa, ja aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville tarkoitettuja harjoittelupaikkoja. Näin levitetään tietoa aikuiskoulutuksen parhaista käytännöistä Euroopassa.
 
Grundtvig on avoin kaikille aikuiskoulutukseen osallistuville: aikuisopiskelijoille sekä opettajille ja kouluttajille kaikenlaisista organisaatioista kuten kunnista, kansalaisjärjestöistä, hyväntekeväisyysjärjestöistä, yliopistoista ja asukasyhdistyksistä. “Aikuisilla” tarkoitetaan Grundtvig-ohjelmassa kaikkia yli 25-vuotiaita sekä kaikkia niitä 16 – 24 vuoden ikäisiä, jotka ovat jo suorittaneet varsinaiset opintonsa.
 
Grundtvig-ohjelman tarkoituksena on auttaa parantamaan työnhakijoiden ammatillisia valmiuksia ja kielitaitoa, osoittaa heidän sopivuutensa asumiseen ja työskentelyyn toisessa Euroopan maassa ja tehdä heistä työnantajien silmissä kiinnostavampia. Antamalla esimakua ulkomailla asumisesta ja työskentelystä ohjelma auttaa siihen osallistuneita ymmärtämään paremmin ulkomailla oleskeluun liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia; samalla työnhakijat saavat myös itseluottamusta ja motivaatiota etsiä työtä EURES-verkoston kautta.
 
Grundtvig, kuten Erasmus, Leonardo ja Marie Curie, kuuluu Euroopan komission elinikäisen oppimisen aloitteeseen, joka käynnistettiin vuonna 2007. Jos tarvitset neuvoja ohjelmia ja rahoitusta koskevia hakemuksia varten, on suositeltavaa kääntyä asiaa käsittelevän kansallisen viraston puoleen.
 
 
Read more:
 
Lisätietoa Grundtvig-ohjelmasta
 

« Taaksepäin