Uutisia portaalista

Euroopan nuoret haluavat töihin ulkomaille

Uusimman Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 53 prosenttia nuorista eurooppalaisista haluaa töihin johonkin toiseen Euroopan maahan. Kuitenkin vain alle 3 prosenttia Euroopan työssä käyvästä väestöstä asuu tällä hetkellä kotimaansa ulkopuolella.      
 
Uusin Eurobarometri-tutkimus julkaistiin toukokuussa 2011 osana Euroopan komission lippulaivahanketta “Nuoret liikkeellä”, jonka tavoitteena on parantaa nuorten ihmisten työnäkymiä edistämällä liikkuvuutta koulutuksen avulla.
 
15 – 35-vuotiaiden nuorten keskuudessa suoritettiin yli 57 000 haastattelua. Euroopan komission järjestämässä tutkimuksessa olivat edustettuina kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota sekä Norja, Islanti, Kroatia ja Turkki.
 
Muiden aiheiden ohella tutkimuksessa kyseltiin nuorten halukkuudesta työskennellä ulkomailla. Tällöin voitiin havaita, että kaikkialla niukka enemmistö tahtoi muuttaa johonkin toiseen Euroopan maahan. Islannissa 84 prosenttia vastaajista ilmaisi halukkuutensa muuttamiseen. Seuraavina tulivat Ruotsi (76 %), Bulgaria (74 %), Romania (73 %) ja Suomi (71 %).
 
Se että yli puolet kyselyyn osallistuneista nuorista tahtoi muuttaa työn perässä, on myönteinen merkki Euroopan työmarkkinoita ajatellen, erityisesti siksi, että nuorison liikkuvuutta pidetään keinona helpottaa työttömyyttä ja tukea taloudellista kasvua.
 
Todella muuttavien nuorten määrä jää kuitenkin muuttohalukkaiden määrään nähden paljon vaatimattomammaksi. Ja kuten tutkimuksessa korostetaan, vain yksi seitsemästä (14 prosenttia) haastatellusta nuoresta eurooppalaisesta oli ollut ulkomailla koulutuksessa tai harjoittelussa.
 
Vaikka vastaajat esittivätkin erilaisia syitä, jotka olivat estäneet heitä muuttamasta johonkin toiseen Euroopan maahan, kaksi vastausta toistui yhä uudelleen. Neljäsosa (25 prosenttia) ilmoitti syyksi perhevelvollisuudet kuten lapset tai muut huolenpitoa tarvitsevat omaiset. Kuitenkin kolmasosa vastaajista (33 prosenttia) ilmoitti varojen puutteen keskeiseksi muuton estäväksi syyksi. Näin oli erityisesti useimpien vastaajien kohdalla, jotka olivat Romaniasta (51 %), Unkarista, Kroatiasta ja Bulgariasta (kukin 55 %).
 
 
Lue lisää
 
Lisätietoja Nuoret liikkeellä-hankkeesta
Lue koko Eurobarometri-tutkimus

« Taaksepäin