Uutisia portaalista

PLOTEUS: Sähköinen tiedonhakuportaali

Etsitkö harjoittelupaikkaa saadaksesi kokemusta? Mietitkö ehkä opiskelemista toisessa maassa Euroopassa? Ajanjakso ulkomailla voi parantaa työnsaantia tulevaisuudessa. Se osoittaa mahdollisille työnantajille kyvystä työskennellä monenlaisissa ryhmissä, motivaatiosta oppia uutta kieltä samoin kuin laajasta eri kulttuurien tuntemuksesta. 
  
Mikä PLOTEUS on?
PLOTEUS on lyhenne sanoista Portal on Learning Opportunities, mikä tarkoittaa oppimismahdollisuuksien portaalia. Nimensä mukaisesti PLOTEUS antaa tietoa opiskelumahdollisuuksista ja työpaikoista EU:n jäsenvaltioissa sekä Islannissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa. Portaali perustettiin vuonna 2003, ja sitä hallinnoi Euroopan komissio yhteistyössä kansallisten ammatinvalinnan ohjausta antavien keskusten (Euroguidance-verkosto) kanssa.
 
EURESin tavoin PLOTEUS tukee eurooppalaisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen tarjoamalla hyödyllistä ja liikkumista helpottavaa tietoa.
 
Miten PLOTEUS ja EURES eroavat toisistaan?
PLOTEUS on portaali, josta saa tietoa oppilaitoksista ja jossa on kurssien ja koulujen tietokantoja. Vainmuutaman klikkauksen päässä on ajantasaista tietoa, jonka löytäminen muuten olisi hidasta.  
 
PLOTEUS on tarkoitettu ensisijaisesti auttamaan opiskelijoita, työnhakijoita, työntekijöitä, vanhempia, kouluttajia, henkilöstöjohtajia, uraneuvojia ja opettajia tiedonhaussa opiskelusta ja työskentelystä Euroopassa. EURESin kohteena ovat työnhakijat ja työnantajat. EURESilla on tarjottavanaan erityiskoulutuksen saaneita EURES-neuvojia, työpaikkoja, hyödyllisiä yhteyksiä työnhakuun sekä tietoa elin- ja asuinoloista.
 
PLOTEUS tarjoaa niin ikään EU:n jäsenvaltioita koskevaa käytännön tietoa ja neuvontaa, joka kattaa myös asumisen, matkustamisen, terveyspalvelut ja ajanvietteen. PLOTEUS-verkostossa on siis kaikki, mitä tarvitset valmistellaksesi oleskelua toisessa Euroopan maassa.
Vuosittain miljoonat ihmiset päättävät työskennellä tai opiskella toisessa Euroopan maassa. Mikset sinäkin?
 
Lue lisää
Mene PLOTEUS-sivustolle ja käynnistä etsinnät

« Taaksepäin