Uutisia portaalista

EURES auttaa saksalaisia työnhakijoita uusille urille Sveitsin maaseudulla

Sveitsin maaseudun vetovoima houkuttelee miljoonia turisteja vuosittain. Suuret kävijämäärät erityisesti vilkkaimpaan sesonkiaikaan lisäävät myös saksaa, ranskaa ja italiaa puhuvien matkailualan ammattilaisten tarvetta. Saksan EURES-neuvojat ovat kuitenkin huomanneet, että maiden välisiä yhteyksiä ei hyödynnetä täysimääräisesti, koska vuosittain monet toimet jäävät täyttämättä.

Osana laajempaa Euroopan tason yhteistyöaloitetta Saksan EURES-neuvojat ovat päättäneet toteuttaa toimenpiteitä tavoittaakseen suuren yleisön ja tiedottaakseen sille mahdollisuuksista ulkomailla. Niinpä EURES-neuvojat organisoivat kaksipäiväisen matkan turismista kiinnostuneille työnhakijoille. Dortmundista lähteneeseen ja Frankfurtista ja Stuttgartista matkustajia lisää kyytiin saaneeseen ryhmään saatiin yhteensä 30 työnhakijaa. Kohteena oli Churin kaupunki Sveitsissä, jossa oli määrä tutustua turismin alalla toimiviin työnantajiin. 

Yhteistyö EURESin ja Carina Pankratowin, joka on ZAV:n eli Saksan työvoimapalvelujen neuvoja, kanssa mahdollisti sen, että työnhakijat saivat tavata useiden alueen hotellien edustajia. Kaikki saivat tietoa elämisestä ja työskentelystä Sveitsissä, ja jotkut työnhakijat jopa allekirjoittivat työsopimuksen.

Saksan EURES-neuvojan Robert Rauchsteinin mukaan maiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä on myös se hyöty, että se auttaa työnhakijaa siirtymään joustavasti maasta toiseen, koska tukea saa sekä kotimaassa että kohdemaassa. “Useimmat tapaamani hakijat ovat halukkaita lähtemään ulkomaille mutta ei ennalta määräämättömäksi ajaksi”, hän selvittää. “Tämän takia yhteydet kotimaahan ja Eurooppaan ovat molemmat tärkeitä – työnhakijoilla on mahdollisuus lähteä ulkomaille tietäen kuitenkin, että saatavilla on myös tukipalveluja kotiinpaluuta varten.” Hänen mielestään on hyvin tärkeää neuvoa ja tiedottaa: “Yritämme tarjota mahdollisimman paljon tietoa muista työmarkkinoista samoin kuin esimerkiksi työttömyysturvasta ja tutkintotodistusten tunnustamisesta.”

EURES-neuvojien työstä saatu hyöty Saksassa on selvä. He pyrkivät kattamaan kaikki työnhakijan tarpeet alkaen työmahdollisuuksien etsimisestä aina hallinnollisiin kysymyksiin ja ulkomaille asettautumiseen tai tarvittaessa kotiin paluuseen asti. Rekrytointimatkan järjestämisen kaltainen innovatiivisuus ei vain kannusta työnhakijoita katselemaan mahdollisuuksia kansallisten rajojen ulkopuolelta vaan myös auttaa täyttämään työnantajien tarpeita.

Uutena palveluna Saksan EURES lisäksi neuvoo ihmisiä, jotka haluavat työskennellä Saksassa mutta joilla on kysymyksiä ulkomaisista tutkintotodistuksista.  Saksan EURES kehitti viranomaiset ja työvoimapalvelun yhdistävän verkoston auttaakseen työnhakijoita ja työnantajia todistusten tunnustamisessa, työnhaussa ja rekrytoinnissa.

Lisätietoja ZAV:sta ja Saksan EURESista: www.zav.de.

« Taaksepäin