Uutisia portaalista

EURES Virossa – kumppanuutta työnhakijoiden etujen suojelemiseksi

EURES-neuvojien työ on paljon muutakin kuin sopivien työpaikkojen etsimistä ja työvoiman liikkuvuuden edistämistä. He pyrkivät myös varmistamaan, että ilmoitetut työtarjoukset ovat todenperäisiä ja turvallisia ja että ne eivät johda työntekijöiden hyväksikäyttöön. Viron EURESin ja sikäläisen vapaaehtoisjärjestön MTÜ Living for Tomorrow vakiintunut kumppanuus on tästä hyvä esimerkki.

Valitettava tosiasia on, että laittomat työnantajat ilmoittavat petollisesti avoimista työpaikoista ja lupailevat houkuttelevia töitä eri puolilla Eurooppaa. Kun työnhakijat hakevat näitä toimia ja heille tarjotaan työsopimusta, heitä pyydetään usein suorittamaan työnantajalle maksuja ennen uuteen toimipaikkaan lähtemistä. Perille saavuttuaan työntekijä joutuu kuintenkin usein huomaamaan, että luvattua työpaikkaa ei ole koskaan ollut olemassakaan. MTÜ Living for Tomorrow, joka on tehnyt ihmiskaupan vastaista työtään vuodesta 2004 alkaen, raportoi, että, ‘työnhakijat saattavat etsiä epätoivoisesti mitä tahansa työtä ja että he eivät useinkaan huomaa, että se, mitä heille tarjotaan, saattaa olla pelkkä huijaus, sanoo järjestön johtaja Sirle Blumberg.

Tämän vapaaehtoisjärjestön yhteistyö EURESin kanssa alkoi kuusi vuotta sitten tarkoituksena mainitunlaisten petosten ehkäiseminen. EURES ja MTÜ Living for Tomorrow pyrkivät paljastamaan epärehellisiä työtarjouksia tekeviä yrityksiä merkitsevät niitä mustalle listalle ja ilmoittavat niistä asianomaisille viranomaisille. Koska avoimista työpaikoista EURES-portaalissa ilmoittavia yrityksiä tarkastetaan säännöllisesti, kaikki portaalissa ilmoitettavat työtarjoukset ovat todellisia ja turvallisia. On huojentavaa tietää, että EURES-portaalissa ilmoitettavat työpaikat on varmistettu aidoiksi. Huojentavaa on tietää myös, että EURES-neuvojien tukena on asiantuntevia ammattilaisia, joiden avulla he voivat turvata ulkomaille töihin aikovien oikeuksia.

Näiden kahden organisaation yhteistyö on kahdensuuntainen prosessi. Kun hyväksikäytön uhreiksi joutuneet työntekijät ilmoittavat asiasta järjestölle, se lähettää työnantajien tiedot viipymättä Viron EURESille. Sen jälkeen EURES-neuvojat varmistavat, että tällaisia työnantajia estetään käyttämästä EURES-palveluja missään muodossa. Viron EURES-neuvojat ohjaavat työtarjouksen saaneita työnhakijoita usein myös järjestön puheille saamaan maksutonta oikeusneuvontaa. Kaikki tämä tehdään sen varmistamiseksi, että jokainen työsopimus käydään perusteellisesti läpi ja että ne on todella ymmärretty ennen allekirjoittamista. Lisäksi järjestö voi tukea työnhakijoita kaavakkeiden täyttämisessä poliisi- ja muille viranomaisille silloin, kun epäilyttäviä työtarjouksia nousee esiin. Viron EURES tarkistuttaa tällä järjestöllä myös, ovatko tarjouksia tehneet yritykset virallisesti työvoimaministeriössä rekisteröityjä sekä, onko niillä toimipisteitä maissa, joissa on ilmoitettu avoimista työpaikoista.

‘Uskoisin, että olemme kehittäneet yhteistyössä Viron EURESin kanssa tietyn asiantuntemuksen tälle alueelle. Toiminta EURES-neuvojien kanssa on meidän kannaltamme erittäin myönteistä. He kantavat vastuun työstään erittäin tarkasti, ja juuri tämä tekee yhteistyöstä niin paljon helpompaa. Viime kädessä meillä molemmilla on sama tavoite eli sen varmistaminen, että työntekijöiden oikeuksia ei loukata. Me neuvomme asiakkaitamme kääntymään EURESin puoleen, kun he hakevat töitä ulkomailta, koska me tunnemme tämän EURESin turvalliseksi, jatkaa Sirle.

Viron EURESin ja tämän järjestön kumppanuudella ei tähdätä vain hyväksikäytön torjumiseen, vaan myös petollisten työtarjousten torjumiseen jo ennen kuin ne johtavat työvoiman hyväksikäyttöön. Ehkäisevässä työssään Viron EURESille on ensisijaista työntekijöiden tietoisuuden lisääminen sekä tiedottaminen tarjolla olevista tukipalveluista. Tästä syystä Viron EURES-neuvojat myös niin mielellään kutsuvat järjestön edustajia moniin tapahtumiinsa.

« Taaksepäin