Uutisia portaalista


“85 prosenttia työntekijöistä on saatu EURESin kautta!”

CD Publicité Lux on Luxemburgissa toimiva yritys, joka on erikoistunut myyntitapahtumiin ja uusien tuotteiden julkiseen myynninedistämiseen. Työ voi olla mitä tahansa yksinkertaisesta esittelytyöstä julkisten testaus- ja maistiaistilaisuuksien järjestämiseen. Menestyäkseen myyntityössä työntekijöiden onkin oltava innostuneita, energisiä ja ulospäin suuntautuneita.

Kun Dominique Amodeo ja Carmen Torres vuonna 2002 perustivat CD Publicité Luxin, heillä oli vaikeuksia sekä sopivien että sellaisten ehdokkaiden löytämisessä, jotka olisivat tahtoneet tehdä töitä kahtena päivänä viikossa samoin kuin joskus viikonloppuisin ja myyntitapahtumissa työn luonteen mukaisesti. Tästä syystä he kääntyivät EURESin puoleen laajentaakseen hakutyötä ulkomaille, mistä he löysivätkin monia halukkaita.

EURES-yhteistyö alkoi, kun Dominique ja Carmen vierailivat Ranskan virallisen työvoimahallinnon Pôle Emploi-toimistossa. “Koska meillä oli vaikeuksia sopivien ehdokkaiden löytämisessä, me menimme työvoimatoimistoon, missä me tapasimme EURES-neuvoja Eric Barthélémyn, joka on yhä edelleenkin meidän EURES-yhteyshenkilömme”, muistelee Dominique. “Me selostimme tilannettamme hänelle ja kerroimme samalla, minkälaista väkeä olimme etsimässä sekä siitä, mitä meillä oli tarjottavana työntekijöillemme. Eric ymmärsi tilanteemme varsin selkeästi ja järjesti meille erittäin hedelmällisen tiedotuspäivän. Tiedotuspäivän aikana meillä oli mahdollisuus esitellä CD Publicité Luxia kiinnostuneille ihmisille. Eric vastasi työvoiman rajat ylittävää liikkuvuutta koskeviin kysymyksiin niille, joiden tarkoituksena oli jäädä asumaan omaan maahansa, mutta ruveta käymään meillä töissä Luxemburgissa.” Niitä ehdokkaita, jotka olivat vielä esittelytilaisuudenkin jälkeen kiinnostuneita, pyydettiin lähettämään CV:nsä Dominiquelle ja Carmenille, jotka aloittivat työhönottomenettelyn.

Carmenin ja Dominiquen jo pian jälkeenpäin saamien CV:iden suuri määrä kieli siitä, että erityisesti ranskalaiset olivat kiinnostuneita tulemaan töihin heidän yritykseensä Luxemburgiin. “‘Tämä työ on erityisen edullista sellaisten kannalta, jotka tarvitsevat joustavuutta, kuten lasten vanhemmille, koska työajat saattavat vaihdella melkoisesti.”

Dominique kertoo: “On olemassa useitakin sellaisia ihmisryhmiä, joiden kannalta osa-aikatyö saattaa olla kiinnostavaa, kuten esim. lasten vanhemmat, eläkeläiset ja jopa maanviljelijät. Heille paikka CD Publicitéssa oli erinomainen mahdollisuus”.

Dominique ja Carmen olivat niin tyytyväisiä hyvin käynnistyneeseen EURES-yhteistyöhön, että he päättivät jatkaa samalla linjalla. Tänä päivänä Eric järjestää edelleenkin työhönottotapaamisia yrityksen tarpeiden perusteella. Kyseessä on aivan selkeästi suhde, joka hyödyttää molempia osapuolia. Eli kuten Dominique asian ilmaisee: ”Olemme tyytyväisiä EURES-yhteistyöhömme. Erityisen hyödyllistä on ollut se, että meillä on ollut aivan alusta asti sama neuvoja, joka on seurannut yrityksemme kehittymistä. Eric ymmärtää tarpeitamme ja tietää, miten löytää työyhteisöömme juuri sopivat tulijat”.

« Taaksepäin