Uutisia portaalista


Etsimässä oikeita ihmisiä sairasvuoteen ääreen

Primary Homecare on perheyritys, joka on tarjonnut jo yli viiden vuoden ajan Englannin Suffolkissa hoitopalveluja sekä kunnan avustamille että yksityisille potilaille. Noin neljänkymmenen työntekijän muodostama tiimi tarjoaa korkealuokkaista henkilökohtaista ja kotiapua hoidon tarpeessa oleville ihmisille, jotka haluavat pysyä kotonaan eivätkä muuttaa hoitolaitokseen

Vaikka talouskriisin takia monilla aloilla uusia työntekijöitä ei tällä hetkellä juuri otetakaan työhön, vielä on silti olemassa joitakin aloja, erityisesti hoitoala, joilla ilmenee paikoittain työvoiman puutetta. Myös maaseutuvoittoisella alueella toimiva Primary Homecare on kohdannut vaikeuksia yrittäessään houkutella palvelukseensa päteviä työntekijöitä. Primary Homecaren työhönotto- ja koulutusneuvoja Chris Wardin mukaan keskeinen ongelma on se, että “työntekijöillä on oltava voimassa oleva ajokortti, jotta he voisivat ajaa palvelujemme käyttäjien luokse heidän koteihinsa, kun taas suurimmalla osalla meille töihin pyrkivistä ei ole ajokorttia.”

Primary Homecare käytti apunaan Jobcentre Plus –sivustoa ilmoittaakseen avoimista työpaikoistaan, joita pidettiin avoimina paikallisille hakijoille muutaman päivän ajan. Koska yrityksen oli vaikeaa löytää tarpeeksi monta hakijaa omalta paikkakunnalta, se otti yhteyttä EURES-neuvoja Haydee Folkardiin, joka suositteli työpaikkailmoitusten julkaisemista Jobcentre Plus –sivustolla. Mikäli hakijoita ei olisi tarpeeksi, hän järjestäisi yritykselle yhteyden muiden maiden EURES-neuvojiin lisäavun saamiseksi. Juuri tätä Primary Homecare tarvitsikin, ja ilmoitettuaan sekä EURESissa, Jobcentre Plus-sivustolla että Gumtree -sivustolla samoin kuin paikallisissa lehdissä, he laajensivat etsintäänsä ulkomaille.

Oli kuitenkin harmillista, että tutustuttuaan saatuihin hakemuksiin Folkard ei neljä viikkoa myöhemmin voinut löytää niiden joukosta juuri yhtään sopivaa. Tästä lannistumatta hän lähetti työpaikkojen tiedot muiden EU-maiden EURES -kollegoille, joilta saatu vastakaiku oli erittäin myönteistä. - “EURES-yhteistyö on ollut erittäin hyödyllistä kaiken avun, tuen ja kaikkien hyvien neuvojen osalta, joita olemme saaneet yrittäessämme houkutella sopivia hakijoita koko Euroopan työmarkkinoilta. Oma EURES-neuvojamme Folkard tiedotti yrityksellemme kaikista mahdollisuuksista palkata väkeä eri maista kuten Sloveniasta ja Unkarista ja antoi meille tilaisuuden osallistua työllisyysmessuille näissä maissa ”, kertoi Ward.

Primary Homecaren ilmoitus EURES -portaalissa tavoitti työnhakijoita Tšekin tasavallasta, Puolasta ja Romaniasta. Töihin valitut henkilöt tulevat eri maista, mm. Romaniasta, Puolasta ja Tšekin tasavallasta. He ovat täysin integroituneita osaksi yritystä ja he edustavat tällä hetkellä kolmannesta kaikista työntekijöistä. Ward on erittäin tyytyväinen kaikkien EURESin kautta työhön otettujen ihmisten työpanokseen. He ovat sopeutuneet yhteen oman maan työntekijöiden kanssa ja tulevat myös hyvin toimeen asiakkaiden kanssa. He osallistuvat koulutustilaisuuksiin ja henkilöstökokouksiin, ja jotkut heistä ovat suorittaneet työnsä ohessa ammatillisen jatkokulutustutkinnon, NVQ -sertifikaatin.

Ward kertoi olevansa erittäin tyytyväinen EURESiin: ”Työntekijöillä on korkeat ammatilliset standardit, he ovat täsmällisiä ja joustavia ja omistautuvat työlleen. Lisäksi muista maista töihin otettujen mukanaan tuoma kulttuurinen moninaisuus on rikastuttanut oman organisaatiomme kulttuuria ja työmoraalia. Nämä elementit yhdessä sen seikan kanssa, että kieliongelmia ei ole ilmennyt, on osoittanut, että EURESin työhönotto- ja valintamenettelyt ovat olleet tehokkaita ja täyttäneet Primary Homecaren kaltaisen yrityksen korkeat vaatimukset.”

Sen vuoksi Primary Homecare on edelleenkin säännöllisessä yhteydessä EURESiin ja kääntyy sen puoleen aina ollessaan ottamassa lisäväkeä töihin. Kuten Ward totesi: “Yrityksemme mielestä Folkardin tiedot ja kokemus Euroopan työmarkkinoista ovat korvaamaton lähde ja voimavara yrityksemme työhönotossa ja valinnoissa.”

« Taaksepäin