Uutisia portaalista


Ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma auttaa ‘liikkeellä’ olevia

Liikkuvuuden esteitä voidaan poistaa tehokkaammin, jos ’liikkuvuuden sidosryhmät’ saadaan tekemään yhteistyötä. Onnistunut esimerkki tästä on rajat ylittävä EURES-kumppanuus Meuse-Rijn Saksan, Ranskan ja Alankomaiden välillä. Kumppanuuteen kuuluu julkisia työvoimapalveluja, ammattiliittoja, kauppakamareja, työssäkäyntiä rajan yli käsitteleviä konsulttitoimistoja sekä paikallisviranomaisten edustajia kaikista kolmesta naapurimaasta. Tämän yhteistyön etuja ovat muun muassa parempi ja sopivammin suunnattu tiedotus työnhakijoille ja työnantajille sekä kaikkien osapuolten jatkuva pyrkimys yksinkertaistaa hallinnollisia käytäntöjä ja muita liikkuvuuden esteitä.

Liikkuvuuden helpottamiseksi Euroopan komissio julkisti joulukuussa 2007 Euroopan ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman, jonka viimeinen voimassaolovuosi on 2010. Sen tarkoituksena on edistää tätä yhteistyötä ja muuta toimintaa, jolla vähennetään työnhakijoiden, työntekijöiden ja työnantajien yhä kohtaamia käytännön esteitä liikkuvuudelle.

Eurooppalaiset eivät vieläkään ole varmoja liikkuvuuden mahdollisista eduista. Asiaan vaikuttavat kuitenkin vielä enemmän käytännön asioihin liittyvät, oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, kuten korkeat vuokrat ja asuntojen huono saatavuus, puolison tai kumppanin vaikeudet saada työtä, tiedon puute eläkeoikeuksien siirrettävyydestä, kieliesteet ja vaikeudet saada tutkinnot tunnustetuiksi ulkomailla.

”Työntekijöiden liikkuvuus on sekä EU:n kansalaisten perusoikeus että myös tärkeä väline Euroopan työmarkkinoiden kehittämisessä. Se auttaa työntekijöiden ja sopivien työpaikkojen kohtaamisessa ja työmarkkinoiden pullonkaulojen välttämisessä, ja sen ansiosta useammat ihmiset saavat parempia työpaikkoja”, sanoo Euroopan komission työllisyysasioista vastaava jäsen Vladimir Špidla. Mutta vaikka työvoiman liikkuvuus Euroopassa on vähitellen lisääntynyt viime vuosina, se on silti edelleen suhteellisen vähäistä.

Euroopan komission ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma kannustaa EU:n jäsenvaltioita parantamaan lakejaan ja hallinnollisia käytäntöjään, varsinkin koordinoimaan sosiaaliturvaa ja lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyttä. Komissio uskoo esimerkiksi, että vuoteen 2009 mennessä sosiaaliturva-asiat voidaan koordinoida online-periaatteella, mikä helpottaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin sähköisen version käyttöönottoa.

Euroopan työpaikkapäivien ansiosta ihmiset pääsevät näkemään työpaikkatarjouksia EU:n/ETA:n alueelta ja Sveitsistä sekä saavat tietoa ammatillisen liikkuvuuden mahdollisuuksista ja eduista.

Euroopan komissio on vakuuttunut siitä, että EURES on tärkeä ja tehokas Euroopan ammatillisen liikkuvuuden palvelujen keskus, ja sen roolia aiotaan vahvistaa. EURES-verkosto parantaa edelleen palvelujaan ja pyrkii erityisesti saavuttamaan tietyt kohderyhmät kuten pitkäaikaistyöttömät, nuoret työntekijät, ikääntyneet työntekijät, naiset, tutkijat, itsenäiset ammatinharjoittajat ja kausityöntekijät.

Toimintasuunnitelman tarkoituksena on auttaa työnhakijoita ja heidän perheitään saamaan tietoa useammista ja paremmista työpaikoista. Se tukee myös työnantajia työvoiman palkkaamisessa ulkomailta työvoimapulan ja pullonkaulojen välttämiseksi. Samalla paikallis-, alue- ja kansalliset viranomaiset hyötyvät sosiaaliturvan ja eläkkeiden paremmasta koordinoinnista ja yksinkertaistetusta hallinnoinnista, ja niitä kannustetaan tekemään aloitteita liikkuvuuden helpottamiseksi.

« Taaksepäin