Uutisia portaalista


Työ muuttaa tekijöiden perässä eli työn liikkuvuuden toisenlainen todellisuus uusissa EU-maissa

Pätevien työntekijöiden menetys ulkomaille eli ns. aivovuoto on kohdannut viime vuosina monien muiden uusien EU-maiden tavoin myös Puolaa. Puolasta on muuttanut paljon työntekijöitä Länsi-Eurooppaan parempien palkkojen ja työehtojen perässä. Maailmanpankin äskettäin julkaistu raportti kertoo, että n. 35 prosenttia puolalaisyrityksistä ilmoittaa pätevien työntekijöiden puutteen vaikeuttavan yrityksen toimintaa.
 
Yksi näistä yrityksistä on läntisen Puolan Poznańisssa toimiva ROMAG, joka valmistaa autoteollisuuden suunnittelu- ja valmistuskoneita ja -laitteita. Maan liittyminen Euroopan unioniin vuonna 2004 sekä EU:n työmarkkinoiden asteittainen avautuminen puolalaisille työntekijöille veivät yrityksen ongelmalliseen tilanteeseen, jossa sillä ei enää ollut tarpeeksi paljon pätevää teknistä työvoimaa. Ongelmalle ei liioin näyttänyt olevan ratkaisua lyhyellä aikavälillä. Näin ollen yrityksen omistajien Jaroslaw Wieczorekin ja Roman Gryzińskin olikin ryhdyttävä etsimään uusia ratkaisuja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi asiakkaita kohtaan.
 
Uuden mahdollisuuden esitti Rainer Dambach, Puolan rajan lähellä sijaitsevan pienen pohjoissaksalaisen Pasewalkin kaupunginjohtaja. Kun Dambach oli kiertomatkalla Puolassa tehdäkseen tunnetuksi omaa kaupunkiaan Puolan työnantajajärjestöille, hän kertoi, että monet itäisen Saksan osavaltioissa on suhteellisen alhaisen palkkatason lisäksi tarjolla hyvät perusrakenteet sekä erittäin hyvin koulutettua työvoimaa. Lisäksi alueella vallitsee verrattain korkea työttömyys Saksan muihin alueisiin nähden. Kaupunginjohtajan esittelemät suotuisat edellytykset herättivät kiinnostuksen kahdessa puolalaisyrittäjässä, jotka tekivät varsin onnistuneen vierailun paikan päälle Pasewalkiin.
 
Seuraavassa vaiheessa he ottivat yhteyttä Saksan työvoimahallinnon (Bundesagentur für Arbeit) paikallistoimistoon. Sijoituspaikka ja infrastruktuurit saatiin varmistetuiksi, mutta ROMAGin johtajien oli vielä varmistettava, että paikkakunnalta löytyisi myös kipeästi tarvittua työvoimaa. Ensimmäinen selvitys ei antanut kovinkaan hyvää kuvaa tilanteesta, sillä Puolan tavoin myös Saksan työmarkkinoilla on pulaa metalliteollisuuden osaajista. Samalla kun Puola kamppailee ”aivovuodon” kanssa, on Saksan samanaikainen myönteinen talouskehitys johtanut ammattitaitoisen työvoiman tarjontaa suurempaan kysyntään maan omilla markkinoilla.
 
Silti Saksan työvoimaviranomaisten onnistui tarjota yrittäjille räätälöity ratkaisu. Työvoimaneuvoja Djane Jennricke ehdotti kohdennettujen koulutusohjelmien järjestämistä tarvittavilla osaamisaloilla paikallisille työnhakijoille yhteistyössä EURESin kanssa. Lisäksi löydettiin kyseeseen tulevia koulutuslaitoksia, joissa käytettiin täsmälleen samoja koneita kuin ROMAGilla Puolassa. Menestyksellinen yhteistyö käynnistyi.
 
Julkisen taloudellisen tuen avulla ROMAG  avasi tänä syksynä Pasewalkissa uuden tehtaan. Kymmenen ensimmäistä EURESin tuella koulutettua paikallista työnhakijaa löysi uuden työpaikan. Tulevaisuudessa heitä on tarkoitus palkata lisää. Tällainen myönteinen kehitys on motivoinut muitakin kuin puolalaisia teollisuusyrityksiä harkitsemaan tuotantotoiminnan sijoittamista Saksan itäosiin. Kyseessä onkin varsin erilainen menestystarina Euroopan työmarkkinoilta eli tarina, jossa liikkuvat työnantajat muuttavat työvoiman perässä.

« Taaksepäin