Uutisia portaalista


Lautalla uuteen työpaikkaan

Nuori saksalainen Benjamin Knott on kotoisin maan koillisosasta, jossa työttömyysaste on paikoitellen jopa 24 %. Tämän putkitöiden ja rakennusten suunnittelusta kokemusta omaavan 25-vuotiaan mahdollisuudet saada työtä olivat kotiseudulla aika huonot. Niinpä hän etsi muita vaihtoehtoja, ja löysi tarvitsemaansa tukea ja ohjausta koulutuskeskuksessa nimeltä Baltic Training Centre (BTC), joka sijaitsee Rostockin satamakaupungissa.

Tämä koulutuskeskus perustettiin vuonna 1999 helpottamaan työvoiman liikkuvuutta Itämeren alueella ja valmentamaan saksalaisia työnhakijoita työelämään Skandinaviassa ja Alankomaissa. Kummallakin alueella työnantajilla on puutetta pätevistä kotimaisista työntekijöistä, joten heidän on etsittävä henkilöstöä ulkomailta.  Koulutuskeskus saa vuosittain noin 1 000 hakemusta eri puolilta Saksaa työntekijöiltä, jotka ovat motivoituneita etsimään työtilaisuuksia Skandinavian maista ja Alankomaista. BTC tukee näitä työntekijöitä tarjoamalla ammatillista koulutusta ja valmentamalla heitä työhön heidän uudessa isäntämaassaan.

BTC-koulutuskeskuksen työtä rahoitetaan kansallisista varoista sekä Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Se tekee yhteistyötä Saksan työnvälitysviranomaisten (Bundesagentur für Arbeit) kanssa ja toimii samalla tavoin kuin yksityinen työnvälitystoimisto. Se tarjoaa työnhakijoille hollannin ja Skandinavian kielten tunteja ja valmentaa heitä heidän yrittäessään löytää sopivaa työtä. Norjan työmarkkinoista BTC:ssä vastaavan Marion Weberin mukaan aloite on osoittautunut menestykseksi: “Ennen kurssien loppumista useimmat osanottajista ovat löytäneet työpaikan ja lähtevät Saksasta uuteen työpaikkaansa melkein heti. Kuuden kuukauden kuluttua kurssin päättymisestä noin 80 % osanottajista on yhä työssä siinä maassa, johon he ovat muuttaneet.”

Benjamin Knott on yksi niistä 3 000 työnhakijasta, jotka ovat osallistuneet hankkeeseen sen alusta lähtien. Suoritettuaan menestyksekkäästi kielikurssin Rostockissa hän meni Ruotsiin yhden viikon pituiseen käytännön kieliharjoitteluun, ja samalla hän kävi työhaastattelussa tilapäistyövoimaa välittävässä toimistossa Eskilstunassa, joka sijaitsee noin 120 km Tukholmasta länteen. “Menin sinne hyvin toiveikkaana, ja asiat sujuivatkin oikein hyvin”, hän sanoo. Tapaamisen jälkeen hän meni takaisin Saksaan, mutta “jo kaksi viikkoa myöhemmin toimistosta soitettiin ja minulle tarjottiin lyhytaikaista työtä”. Yli 14 kuukautta myöhemmin hän asuu ja työskentelee yhä Ruotsissa ja on onnistunut oppimaan kielen oikein hyvin.

Joka vuosi BTC järjestää neljä ammatillisen koulutuksen kurssia, joista kukin keskittyy yhden isäntämaan kieleen (hollanti, tanska, ruotsi ja norja). Kolmen kuukauden ajan 16 osanottajaa käy intensiivikielikurssia ja saa opastusta hyvin laadittujen ansioluetteloiden ja hakemuskirjeiden kirjoittamisessa. Tärkeintä on kuitenkin, että he oppivat, miten ja mistä voi löytää avoimia työpaikkoja. Kun työnhakija on saanut paikan jossakin kohdemaassa, hän tekee työtä tulevalle työnantajalleen erityisellä koesopimuksella, jonka kesto on kolme tai kuusi kuukautta. Jos molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä, työntekijälle tarjotaan yleensä määräaikainen työsopimus, joka on kansallisten työsuhteita koskevien määräysten mukainen.

Benjaminin ensimmäinen yhteydenotto ruotsalaisen työnantajan kanssa sujui oikein hyvin. “Aloitin parin kuukauden väliaikaisella sopimuksella teollisuusyrityksessä ja tein sitten töitä kahdelle muulle yritykselle”. Hän teki kuitenkin ilmeisesti hyvän vaikutuksen ensimmäiseen työnantajaansa, joka oli aivan Eskilstunan lähistöllä sijaitseva SHA Torshällaverken, sillä häneen otettiin sieltä uudelleen yhteyttä ja tarjottiin tällä kertaa pitkäaikaista sopimusta.

Baltic Training Centre tekee tiivistä yhteistyötä EURES-verkoston kanssa. Kurssin alkuvaiheessa osanottajamaista tulee EURES-neuvojia Rostockiin kertomaan opiskelijoille kyseisten maiden työ- ja elinoloista. Vaikka Baltic Training Centre vastaakin osanottajien valinnasta, EURES-neuvojat tarjoavat sille arvokasta tietoa maansa työmarkkinatilanteesta ja pätevää henkilöstöä koskevista erityisvaatimuksista.

Benjamin näyttää nauttivan Ruotsissa asumisesta ja työskentelemisestä. “Tämän paremmin ei olisi voinut käydä! Olen niin iloinen, että käytin hyväkseni tätä tilaisuutta, ja voin todellakin kannustaa muita noudattamaan esimerkkiäni.” Hän odottaa parhaillaan tyttöystäväänsä luokseen pohjoiseen. Tyttö opiskelee Saksassa ruotsia ollakseen hyvin valmistautunut parin tulevaan elämään Ruotsissa.

« Taaksepäin