Uutisia portaalista


Yli rajan

Globalisaatio on keskeinen tekijä maailmanlaajuisten työmarkkinoiden huimissa muutoksissa. Usein vähäistä ammattitaitoa vaativa käsityö ja toisinaan jopa kokonaiset tehtaat siirretään matalan palkan maihin. Tämä 80-luvun loppupuolella selvästi esiin tullut ilmiö on vaikuttanut eurooppalaiseen teollisuuteen huomattavasti.

Vuonna 2004 ranskalainen yritys Michelin sulki suuren osan tehtaastaan Trierin kaupungissa läntisessä Saksassa ja siirsi sen muualle. Tehdas valmisti erityiskordia renkaiden runkoon, mutta sijoituspaikka Saksassa kävi todennäköisesti liian kalliiksi. Vain 90 työntekijää 285:stä sai pitää työnsä.

Michelinillä pitkään työskennellyt Hans-Jürgen Karthäuser oli yksi niistä epäonnekkaista, jotka menettivät työnsä. Hän olisi voinut jäädä elämään työttömyyskorvauksen turvin, mille päätti kuitenkin etsiä vaihtoehtoa.

Vuorotyökokemus auttoi uuteen työhön

Työuransa alussa kaupan ajan koulutuksen saanut Hans-Jürgen ei ollut alkuunkaan kiinnostunut tuotantosektorista. Alkuun hän työskenteli jonkin aikaa Saksan armeijan Bundeswehrin ajo-opettajana ja vietti sitä seuraavat kymmenen vuotta kuorma-auton ratissa. Hän toivoi kuitenkin enemmän aikaa perheelleen ja aloitti työuransa Michelinissä.

Menetettyään työpaikkansa rengasvalmistajalla Hans-Jürgen otti välittömästi yhteyttä Trierin Bundesagentur für Arbeit iin, joka on EURES-yhteistyökumppani. Työvoimatoimistossa tutustuttiin huolellisesti Hans-Jürgenin taitoihin ja työkokemukseen, ja pian hänelle löytyi työtä naapurimaassa Luxemburgissa sijaitsevasta Euro-Composites -yrityksestä, jossa hän on työskennellyt nyt kaksi vuotta. Pienessä Echternachin kaupungissa yritys valmistaa kevyttuotteita, joita käytetään esimerkiksi lentokoneissa tai ICE high-speed -junissa. “Käden taitojeni lisäksi työn saantiin vaikutti kymmenen vuoden kokemus vuorotyöstä“, arvioi Hans-Jürgen jälkikäteen.

Töissä Luxemburgissa

Työ Luxemburgissa sopii Hans-Jürgenille: “Työskentely on paljon rauhallisempaa kuin Saksassa, melkeinpä kodikasta. Suhde johtajiinkin on melko lämmin.” Hans-Jürgenin mukaan tämä saattaa johtua eroista ihmisissä, mutta myös siitä tosiasiasta, että yritysten taloudelliset paineet Luxemburgissa ovat vähäisemmät. “Sosiaaliturvamaksut ja siten yritysten menot ovat paljon alhaisemmat täällä kuin Saksassa”, hän toteaa.

Euro-Composites työllistää noin 600 henkilöä, ja se haluaa laajentua merkittävästi lähivuosina. Tämä heijastuu säännöllisesti haettaviksi tulevina avoimina toimina, joista ilmotetaan yrityksen kotisivustolla (www.euro-composites.com ). Hyvät työolot, ystävälliset välit työtovereihin ja esimiehiin samoin kuin mahdollisuudet saada jatkokoulutusta ovat vakuuttaneet Hans-Jürgenin siitä, että hän on päässyt urallaan maaliin – ja aivan rajan tuntumassa.

« Taaksepäin