Uutisia portaalista


EURES – luotettava kumppani Euroopan puhelinpalvelukeskuksille

Asiakastukikeskuksista on tullut viime vuosina merkittävä liiketoiminnan muoto. Uuden viestintätekniikan nopean kehityksen ansiosta yhä useammat yritykset ovat voineet ulkoistaa tämän palvelun siihen erikoistuneille yrityksille. Näiden henkilöstöosastoilla taas huomattiin hyvin pian, että EURES sopii parhaiten kumppaniksi hankittaessa työntekijöitä tälle hyvin erikoistuneelle alalle.

Stream International on maailmanlaajuinen yritys, joka tarjoaa teknistä tukea ja asiakaspalvelua erilaisille asiakkaille. Sen puhelinpalvelukeskukset tarjoavat apua 13 kielellä ja tarvitsevat siis jatkuvasti ulkomaista henkilöstöä. Siirrettyään Euroopan päätoimipaikkansa Amsterdamiin Stream aloitti säännöllisen yhteydenpidon EURES-verkoston kanssa löytääkseen sopivia ihmisiä työntekijöiksi.

Amsterdamissa sijaitseva monikielinen yhteyskeskus etsii usein suurimpien Euroopan kielten syntyperäisiä puhujia. Voidakseen työskennellä tällaisessa yhteyskeskuksessa ns. Stream-operaattoreilla on oltava erinomainen viestintäkyky, hyvät puhelintavat ja hyvä stressinsietokyky. Heidän on osattava puhua englantia sujuvasti ja tietysti kyettävä ilmaisemaan itseään kohteliaasti ja selkeästi omalla äidinkielellään.

Eures-verkostosta on tullut paras kumppani uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi puhelinpalvelukeskuksiin. “EURES on luotettavin kumppani syntyperäisten kielen puhujien löytämiseksi, kun kyseessä ovat sellaiset “vaikeammat” kielet kuin esimerkiksi tanska, norja, saksa, ranska tai italia”, sanoo Streamin työhönottaja Remco Van Til.

Hakijoiden esivalinnan suorittaa tavallisesti EURES-neuvoja ennen kuin hyväksytyt hakemukset toimitetaan eteenpäin. Työnantaja taas tarjoaa ehdokkaille muuttoon liittyvää tukea neuvomalla heitä sopivan asunnon hankinnassa ja muissa hallinnollisissa asioissa.

Mitä työ asiakaspalvelussa edellyttää?

  1. Työntekijän tulisi pitää haasteista, joita liittyy hyvin monenlaisten ihmisten kanssa työskentelemiseen.
  2. Työympäristö on monikulttuurinen.
  3. On selvitettävä hankalia ongelmia lyhyessä ajassa.
  4. Työntekijän pitää olla hyvin innokas oppimaan koko ajan uusia asioita ja kehittymään ammatillisesti.
  5. Työntekijän olisi viihdyttävä tiimityössä oppien muilta ja tukien heitä.

 

Irlantilainen yritys GEM on toinen esimerkki hyvästä yhteistyöstä asiakastuen tarjoajien ja EURES-verkoston välillä. Sen yhteyskeskus, joka sijaitsee Belfastissa Pohjois-Irlannissa, tarjoaa räätälöityjä monikielisiä palveluja maailmanlaajuisille yrityksille. Tämän vuoksi sen on palkattava monikielistä henkilöstöä. Noin 300 GEMin 1000 työntekijästä on ulkomaalaisia. Yleinen käytäntö on palkata työntekijöitä ulkomailta, ja yritys tarjoaa heille logistista tukea ja koulutusta heidän saapuessaan.

Tämä irlantilainen yritys hankkii henkilöstöä useista Euroopan maista, joten se käyttää usein EURES -palveluja. “Arvostamme EURESissa muihin työvoimapalveluihin verrattuna “inhimillistä puolta” - sitä, että voi olla suorassa yhteydessä paikallisten EURES-neuvojien kanssa”, sanoo GEMin työhönottopäällikkö Marcella McKeever. “He ovat hyvin avuliaita etsiessämme työntekijöitä, joilla on erityiskielitaitoa. Meillä on seitsemän monikielistä asiakasta, ja tarjoamme palveluja 24 eri kielellä. Niinpä meillä Belfastissa on jatkuvasti tarvetta ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen.” EURES-verkosto tarjoaa GEMin työhönottajille myös hyödyllistä tietoa Euroopan rekrytointimessuista, joihin he usein osallistuvat.

 

Lisätietoja:

STREAM
Remco van Til
Senior Recruiter – Stream
Remco_van_Til@Stream.com
www.stream.com

GEM
Marcella McKeever
Recruitment manager
marcella.mckeever@the-gem.com
http://www.the-gem.com

« Taaksepäin