Uutisia portaalista


Nuorten työntekijöiden vaihto Alppien ja merenrannikon välillä

Nuorten integrointi työmarkkinoille on yksi tärkeimmistä tämän hetken haasteista. Jeunes Emplois Mobilité (JEM), joka on paikallisten toimistojen alueellinen verkosto Ranskan kaakkoisosassa (Rhône-Alpes), on päättänyt kokeilla erilaista lähestymistapaa tähän asiaan – työvoiman liikkuvuuden käyttäminen nuorten työntekijöiden ammattitaidon parantamiseen.

Europe Top Depart on ammatillisen koulutuksen hanke, jonka on organisoinut JEM ja jota tukee Euroopan unionin ohjelma Leonardo da Vinci. Tässä hankkeessa ranskalainen verkosto aloitti vuonna 2004 kumppanuuden Kentro Eppagelmatikis Anaptixis -keskuksen (KEA) kanssa. Se on ammatillisen koulutuksen keskus Kreetan saarella. Aluksi tässä hankkeessa kymmenen nuorta Rhône-Alpes-alueelta suoritti KEA:n toimistoissa Kreetalla kolmen kuukauden harjoitteluajan kesällä 2005. Tämä ensimmäinen kokeilu onnistui erinomaisesti. Osallistujien oli selviydyttävä aivan uusissa elin- ja työskentelyoloissa. Heidän oli sopeuduttava hyvin erilaiseeen kulttuuri- ja sosiaaliseen ympäristöön sekä outoon kieleen – ja he selviytyivät erinomaisesti.

Näiden kymmenen harjoittelijan valintaprosessi oli hyvin perusteellinen. Ranskalaisen hankekumppanin suorittaman esivalinnan jälkeen KEA:n edustaja tuli Kreetalta osallistumaan ehdokkaiden lopulliseen rekrytointiin. Kreikkalaiselle vieraalle esiteltiin myös useita muita JEM:n tukitoimia työmarkkinoille pyrkiviä nuoria varten.

Tämän kokemuksen jälkeen ranskalainen ja kreikkalainen osapuoli sopivat vakituisemmasta yhteistyöstä. Tämä jatkuva hanke tarjoaa matkailualan kausityöntekijöiden säännöllistä vaihtoa. Hankkeella on myös se myönteinen vaikutus, että se auttaa paikallisia matkailualan yrityksiä kausina, jolloin työvoimasta on pula. Varsinaisena tavoitteena on tosin antaa nuorille mahdollisuus saada kokemusta kansainvälisestä työympäristöstä ja parantaa ammatti- ja kielitaitoaan.

Hanke ei tietenkään ole yksisuuntainen. Joulukuussa 2005 eräs hotelli Rhône-Alpes-alueella palkkasi nuoren kreetalaisen kokin kolmeksi ja puoleksi kuukaudeksi. Hankkeen ranskalaiset järjestäjät tukivat hänen oleskeluaan Ranskassa tarjoamalla tietoa hallinnollisista ja oikeudellisista vaatimuksista, järjestämällä hänen muuttonsa ja antamalla jatkuvaa ohjausta sekä työnantajalle että työntekijälle. Kreetalaisen työntekijän motivoituneisuuden ja ranskalaisen työnantajan tuen ansiosta kokemus oli heille kummallekin enemmän kuin myönteinen.

Toinen ryhmä nuoria ranskalaisia työntekijöitä lähetettiin työhön Kreetalle kesällä 2006. Kaksi heistä oli jo osallistunut liikkuvuusohjelmaan Europe Top Depart, joka toimii Kreetan lisäksi myös Espanjassa ja Irlannissa. Heille asia oli tuttu, ja he löysivät onnistuneesti matkailualan työpaikan Kreetalta. KEA toimi taas paikallisena kumppanina, tuki työmahdollisuuksien löytämistä ja tarjosi apua asunnon hankkimisessa sekä oikeudellisissa ja hallinnollisissa asioissa.

Ranskan ja Kreikan välisen aloitteen tuloksena syntyy todennäköisesti lisää vaihtoa, joten se edistää kausityöntekijöiden molemminpuolista liikkuvuutta. Se on hyvä esimerkki Euroopan laajojen työmarkkinoiden käyttämisestä hyvin myönteisellä tavalla.

« Taaksepäin