Uutisia portaalista


Naisten liikkuvuuden tukeminen

Naisten liikkuvuusportaali AFAEMME
 
Women Mobility Portal (www.womenmobility.org) otettiin virallisesti käyttöön Palma de Majorcassa 28. – 30. syyskuuta 2006 järjestetyssä liikkuvuus- ja tasa-arvotapahtumassa. EURES-portaalin kanssa koordinoitua portaalia on ollut osaltaan rahoittamassa Euroopan komissio osana teemavuotta 2006, jonka aiheena on ollut työntekijöiden liikkuvuus. Portaali on yksi keskeisistä aloitteista, joita on käynnistynyt Välimeren maiden liikenaisten AFAEMME-järjestön piirissä (www.afaemme.org).
 
Sukupuoliasiantuntija Elizabeth Villagomez, joka on yksi portaalin taustalla vaikuttavista luovista voimista, kertoo huomanneensa, miten vähän naisten liikkuvuutta koskevaa tutkimustietoa ja informaatiota on tarjolla (esimerkkinä Euroopan komission MISSOC-sivusto (http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_en.htm) - tässäkin sosiaalista suojelua käsittelevässä yhteistietojärjestelmässä oli usein melko hankalaa navigoida). Tämänhetkisessä muodossaan www.womenmobility.org toimii itse asiassa MISSOCIn hakukoneena, jonka avulla on mahdollista poimia tarvittavaa tietoa laajoista liikkuvuutta käsittelevistä tiedostoista. Lisäksi se tarjoaa joukon muita palveluja kuten ‘naiskeskistä’ tietoa oikeuksista (työttömyys, äitiys, hoitovapaat, perheasiat jne.) tilanteissa, joissa työntekijä muuttaa jäsenvaltioiden välillä. Tämä diagnostinen työväline on tällä hetkellä käytössä kahdeksassa Välimeren ja Itämeren maassa. Myös muut EU-maat on tarkoitus saada sen piiriin.
 
“Portaali keskittyy tietoon, jota työntekijät todella tarvitsevat ja jota he sen kautta saavat tarvitsematta kahlata satojen verkkosivustojen kautta”, toteaa Elizabeth Villagomez. “Lisäksi se tarjoaa – erityisesti naispuolisille - työntekijöille mahdollisuuden vertailla ja asettaa vastakkain tietyillä alueilla saatavilla olevia etuisuuksia, mikä vuorostaan edistää mahdollisuuksia käyttää hyväksi yleisesti tarjolla olevia etuisuuksia elämän ja työnteon tasapainottamiseksi”.
 
Portaalin käyttäjille tarjotaan lisäksi mahdollisuus esittää siihen tehtäviä parannuksia online-muotoisen kyselykaavakkeen avulla. Portaali esittää yrityksen ja mahdollisen työntekijän näkökulmasta, onko kyseessä oleva työpaikka “eroja tasoittamaan pyrkivä ja perhe-elämäkeskeinen” vai ei sekä esittää työtyytyväisyyden mittaamisessa käytettävät tunnusmerkit.
 
Portaali on osa naisten liikkuvuustiedotuskampanjaa, jonka tarkoituksena on osana suurempaa strategiaa lisätä tietoa sisämarkkinoiden tarjoamista toimintamahdollisuuksista sekä valmistella naistyöntekijöiden ja naisyrittäjien järjestöjä liittymään siihen sen kiinteänä osana. 
 
Lisätietoja:
 
Elizabeth Villagomez Morales
 
Almenara – Estudios Economicos y Sociales
Cardenal Tenorio 3
E-28801 Alcala de Henares
Madrid
 
evillagomez@almenaraestudios.com
 

« Taaksepäin