Polttopisteessä...

Tietoa eläkeoikeuksistasi

Oletko ollut töissä muissa Euroopan maissa? Oletko epävarma eläkeoikeuksistasi? Hiljattain julkaistussa esitteessä selvitetään eläkeoikeuksia Euroopan unionissa.
 
Monen monet eurooppalaiset, jotka käyttävät hyväkseen vapaan liikkuvuuden periaatetta ja asuvat ja työskentelevät jossakin toisessa maassa, saattavat kohdata ongelmia siirtyessään eläkkeelle. Yhä ikääntyvämpää mutta silti liikkuvaa väestöä koskevat eläkeoikeudet saattavat usein osoittautua sangen hämmennyttäviksi.
 
EU:n vuonna 2012 julkaisema esite pyrkii edesauttamaan tämän kysymyksen ymmärtämisessä. Esitteessä kerrotaan eurooppalaisten peruseläkeoikeuksista sekä eläkkeen hakemismenettelystä vaihe vaiheelta niiden työntekijöiden kohdalla, jotka ovat työskennelleet useammassa kuin yhdessä EU:n jäsenvaltiossa tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä. Esitteessä vastataan esimerkiksi kysymyksiin, jotka koskevat sitä, mikä maa maksaa eläkettä, sekä eläkkeen laskentaperusteita koskeviin kysymyksiin.
 
Yleensä eläkkeet lasketaan eläkkeenhakijan siinä maassa hankkiman eläkekertymän perusteella, jossa hän on asunut ja työskennellyt. Kustakin näistä maista saatu yhteismäärä vastaa työntekijän sosiaaliturvan piirissä olon kestoa kussakin maassa.
 
Vaikka työntekijä olisi työskennellyt monessa maassa, hänen on eläkkeelle siirtyessään haettava eläkettä asuinmassaan. Jos henkilö ei ole koskaan työskennellyt kyseisessä maassa, hänen pitää jättää eläkehakemus siinä maassa, missä hän on työskennellyt viimeksi.
 
Sosiaalivakuutuksia koskevat velvoitteet ja niiden koordinointi Euroopan tasolla muodostavat erittäin monimutkaisen asiakokonaisuuden. On syytä muistaa, että EU:n sosiaaliturvaa koskevat velvoitteet eivät kumoa kansallisia sosiaalivakuutusjärjestelyjä. Sen sijaan EU tarjoaa joitakin yleisiä sääntöjä sosiaalietuuksien turvaamiseksi eri puolille Eurooppaa muutettaessa.
 
Tämän uuden, maksuttoman ja kätevän esitteen avulla työntekijät voivat nyt saada tietoa oikeuksistaan sekä siitä, miten heidän on haettava eläkettä tähän elämänvaiheeseen tullessaan.
 
Lue lisää
 
Sosiaaliturvaa ja liikkuvuutta koskeva esite
 

 

Tekstiä muokattu viimeksi: 01/2013


vastuuvapauslauseke
Focus on… -artikkelit on tarkoitettu antamaan tietoa EURES-portaalin käyttäjille ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättämään keskustelua; ne eivät välttämättä kuvasta Euroopan komission näkemyksiä.