Polttopisteessä...

Näin valmistaudut yleisimpiin työhaastattelussa esitettäviin kysymyksiin

Työhaastattelut voivat olla stressaavia myös niille, jotka ovat jo osallistuneet moniin työhaastatteluihin. Seuraavien yleisten kysymysten avulla voit valmistautua tilanteeseen kuin tilanteeseen.
 
Haastattelijoihin saa tehtyä vaikutuksen valmistautumalla hyvin ja harjoittelemalla vastauksia kysymyksiin, jotka toistuvat haastattelusta toiseen.
 
Miksi haluat tämän työpaikan?
 
Tämä on yksi varmimmin esitettävistä kysymyksistä ja myös yksi tärkeimmistä. Sinun on osoitettava, että olet ottanut selvää yrityksestä, ja yhdistettävä selvittämäsi tiedot niihin taitoihin ja kiinnostaviin seikkoihin, jotka saivat sinut hakemaan paikkaa.
 
Mitä osaat?
 
Osaamiseen keskittyvissä kysymyksissä kannattaa käyttää konkreettisia käytännön esimerkkejä elämästäsi, koulutuksestasi ja työkokemuksestasi. Sinun on selitettävä, miksi olet tehnyt tiettyjä päätöksiä, miten olet toteuttanut nämä päätökset ja miksi ne johtivat tiettyihin tuloksiin. Työnantajien mielestä työntekijän tuleva suorituskyky saadaan selville parhaiten kuulemalla esimerkkejä aiemmista aikaansaannoksista. Tämäntyyppisiä kysymyksiä voivat olla seuraavat: kerro tilanteesta, jossa olet työskennellyt ryhmässä; kuvaile vaikeaa tilannetta työssä ja kerro, miten ratkaisit tilanteen, tai kerro, milloin olet onnistunut työssäsi erityisen hyvin. Tällaisiin kysymyksiin kannattaa vastata STAR-menetelmällä (Situation, Task, Action and Result), jossa kuvataan ensin tilanne ja sitten tehtävä, toiminta ja tulokset.
 
Mitkä ovat vahvuutesi/heikkoutesi?
 
Älä kiistä heikkouksiasi. Kannattaa valita sellainen heikkous, jota olet pyrkinyt parantamaan, ja kertoa, mitä olet tehnyt heikkouden korjaamiseksi. Vahvuuksiesi kautta voit kertoa haastattelijalle ”myyntivalttisi” eli sen, miksi juuri sinut kannattaa palkata. Vahvuuksien tueksi kannattaa kertoa esimerkkejä, jotta haastattelija saa niistä laajemman kuvan.
 
Onko sinulla kysyttävää?
 
On tärkeää esittää haastattelijalle muutamia kysymyksiä haastattelun päätteeksi. Näin osoitat olevasi kiinnostunut työpaikasta ja yrityksestä. Esitä kysymyksiä varsinaisesta työstä sekä koulutus- ja urakehitysmahdollisuuksista. Älä kuitenkaan kysy asioita, jotka on mainittu työpaikkailmoituksessa. Älä kysy myöskään lomista tai eläkkeestä, sillä saat ne asiat selville riittävän pian, jos sinut palkataan.
 
Lue lisää
 
Etsi työpaikkapäiviä EURESin tapahtumakalenterista
 
 
EURESin ammatillisen liikkuvuuden portaalissa on lisätietoa elin- ja työoloista eri Euroopan maissa
 
 
EURESin palvelut työnantajille
 
Liity EURESin ryhmään Facebookissa
 
Seuraa EURESia Twitterissä
 
Liity EURESin ryhmään LinkedInissä
 
Seuraa EURESia Google+-palvelussa

 

Tekstiä muokattu viimeksi: 01/2013


vastuuvapauslauseke
Focus on… -artikkelit on tarkoitettu antamaan tietoa EURES-portaalin käyttäjille ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättämään keskustelua; ne eivät välttämättä kuvasta Euroopan komission näkemyksiä.