Ohje

EURES raja-alueilla

ØRESUND (DK-SV)

Rajatylittävän kumppanuuden nimi
ØRESUND (DK-SV)
WWW-sivusto
http://www.oresundsinfo.org
Alueet
Tanskan pääkaupunkiseutu (Kööpenhamina, Frederiksberg, Frederikesborg ja Roskilde) sekä Ruotsin Skoone
Lyhyt kuvaus
Hanke käynnistettiin vuonna 1997. Se pyrkii toiminnallaan auttamaan rajanylisiä työntekijöitä ja opiskelijoita sekä Juutinrauman takaa rekrytoinnista kiinnostuneita työnantajia.

Hankkeen puitteissa on
- perustettu erityiskoulutettujen euroneuvojien verkosto Juutinrauman molemmin puolin; he antavat neuvontaa ja työnvälityspalveluita työnhakijoille, rajanylisille työntekijöille ja rajanylisestä yhteistyöstä tai rekrytoinnista kiinnostuneille työnantajille
- autettu neljän työvoimaneuvontapisteen perustamisessa Juutinrauman alueelle, joista kaksi on Skoonessa ja kaksi Kööpenhaminan seudulla. Näissä toimistoissa maiden työvoimatoimistojen virkailijat toimivat yhteistyössä ja heillä on käytettävissään molempien alueiden vapaiden työpaikkojen tietokannat
- organisoitu tiedotustilaisuuksia työnhakijoille ja työnantajille
- laadittu tiedotusmateriaalia rajanylisiä työntekijöitä koskevista aiheista (sosiaaliturvaetuudet, verotus, työlainsäädäntö, tutkintojen tunnustaminen, elinolot jne.)
- laadittu rajanylisille työntekijöille käsikirja, joka opastaa heitä käytännön kysymyksissä Juutinrauman alueella
- listattu Internet-sivuille linkkejä rajaseudun ammatillisista koulutusmahdollisuuksista kertoviin tietokantoihin
- toteutettu vertaileva tutkimus Ruotsin ja Tanskan rakennusteollisuuden työnimikkeiden eroista; seuraavaksi vastaava vertailu toteutetaan muilla sektoreilla, kuten terveydenhoito- ja koulutusaloilla.

Asiakirjat, tutkimustulokset ja muuta tietoa on saatavilla hankkeen Internet-sivuilta.
Kumppanit
- Arbejdsmarkedsstyrelsen - AMS (Tanskan työmarkkinahallinto)
- Arbejdsformidlingen - AF (Tanskan työvoimapalvelu), Kööpenhaminan, Frederiksborgin ja Roskilden alueet
- Arbestsförmedlingerna - AF (Ruotsin työvoimapalvelu)
- Länsarbetsnämden - LAN (Läänin työvoimahallitus – Skoonen jaosto)
- Juutinrauman raja-alueiden ammattiyhdistysneuvosto
- Svenska Arbetsgivarförening - SAF (Ruotsin työnantajien keskusjärjestö)
- Dansk Arbejdsgiverforening - DA (Tanskan työnantajien keskusjärjestö)
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - FTF (Tanskan palkansaajien ja toimihenkilöiden ammattiliitto)
- Tjänstemannens Centralorganisation - TCO (Ruotsin toimihenkilöiden keskusliitto)
- Akademikernes Centralorganisation - AC (Tanskan akateemisten keskusliitto)
- Sveriges Akademikers Centralorganisation - SACO (Ruotsin akateemisten keskusliitto).
Koordinaattori
Morten Hjorth Jahnsen
Osoite: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Puhelin: +45 72223300
Sähköpostiosoite: mja@workindenmark.dk