Ohje

EURES raja-alueilla

Danubius (SK-HU)

Rajatylittävän kumppanuuden nimi
Danubius (SK-HU)
WWW-sivusto
http://www.eures-t-danubius.eu
Alueet
Slovakia – neljä aluetta: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice Unkari – kolme aluetta: Länsi-Transdanubia, Keski-Transdanubia,Keski-Unkari
Lyhyt kuvaus
Danubius-kumppanuus käsittää Slovakian lounaisrajalla ja Unkarin luoteisrajalla Tonavan molemmilla puolilla sijaitsevan lähes 10 000 neliökilometrin suuruisen alueen, jolla asuu yli 1,2 miljoonaa ihmistä. Se on ensimmäinen kahden uuden EU:n jäsenvaltion välinen EURES-T-kumppanuus. Molempien kumppanivaltioiden työmarkkinat ovat nivoutuneet yhteen jo vuosien ajan, ja työntekijöiden liikkuvuutta on tuettu kansalaisten vastavuoroisesta työllistämisestä vuonna 1999 tehdyllä hallitusten välisellä sopimuksella. Slovakiasta Unkariin suuntautuva rajat ylittävä liikenne on kuitenkin lisääntynyt etenkin toukokuusta 2004 lähtien, jolloin molemmat valtiot liittyivät Euroopan unioniin ja jonka jälkeen nämä naapurivaltiot eivät ole edellyttäneet toistensa työntekijöiltä työlupaa. Tämän kehityksen tuloksena kumppanivaltiot perustivat EURES-T Danubius kumppanuuden. Puitesopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2006. Ottaen huomioon kumppanuuteen osallistuvien työvoimatoimistojen ja työmarkkinaosapuolten kansalliset ja rajat ylittävät velvoitteet sopimuspuolet ovat asettaneet seuraavat yhteiset tavoitteet:
 1. Työnhakijoille, työllisyydestä kiinnostuneille, työnantajille ja muille käyttäjille tiedotetaan rajan molemmin puolin vallitsevista elin- ja työoloista.
 2. Tuetaan raja-alueella olevien työmahdollisuuksien kysyntään ja tarjontaan liittyvien tietojen vaihtoa työsopimuspalveluja tarjoavien EURES-neuvojien välisten suorien, säännöllisten kontaktien avulla noudattaen kuitenkin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.
 3. Toteutetaan rajat ylittävä sosiaalinen vuoropuhelu, vaihdetaan työmarkkinoiden kehitystä koskevia tietoja ja tuetaan yhdenmukaista johtamistapaa työmahdollisuuksien tarjoamiseksi. Tässä yhteydessä noudatetaan kuitenkin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.
 4. Edistetään rajat ylittävää ammatillisen koulutuksen tarjontaa.
Kumppanit
 • Bratislavan keskustyövoimatoimisto, sosiaali- ja perheasiat
 • Dunajská Stredan työvoimatoimisto, sosiaali- ja perheasiat
 • Nove Zámkyn työvoimatoimisto, sosiaali- ja perheasiat
 • Komárnon työvoimatoimisto, sosiaali- ja perheasiat
 • Levicen työvoimatoimisto, sosiaali- ja perheasiat
 • Nitran ja Trnavan alueiden ammattiliittojen alueneuvosto / KOZ
 • AZZZ SR:n (Slovakian tasavallan työnantajayhdistysten liitto) aluetoimisto, Trnava
 • Budapestin kansallinen työvoimatoimisto
 • Länsi-Transdanubian alueellinen työvoimatoimisto, Győr
 • Keski-Transdanubian alueellinen työvoimatoimisto, Székesfehérvár
 • Keski-Unkarin alueellinen työvoimatoimisto, Budapest
 • Työllisyysasioita käsittelevän neuvoston Keski-Unkarin alueellinen edustus, työnantajat
 • Työllisyysasioita käsittelevän neuvoston Keski-Unkarin alueellinen edustus, työntekijät
 • Työllisyysasioita käsittelevän neuvoston Keski-Transdanubian alueellinen edustus, työnantajat
 • Työllisyysasioita käsittelevän neuvoston Keski-Transdanubian alueellinen edustus, työnantajat
 • Työllisyysasioita käsittelevän neuvoston Länsi-Transdanubian alueellinen edustus, työnantajat
 • Työllisyysasioita käsittelevän neuvoston Länsi-Transdanubian alueellinen edustus, työnantajat
Koordinaattori
Edita Bertová
Osoite: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Puhelin: +421 35 2442309
Fax: +421 35 7732170
Sähköpostiosoite: eures.t.danubius@gmail.com