Ohje

EURES raja-alueilla

Pannonia (HU-AT)

Rajatylittävän kumppanuuden nimi
Pannonia (HU-AT)
WWW-sivusto
http://www.eures-pannonia.eu
Alueet
Itävalta:
Burgenland
Ala-Itävalta, Niederösterreich (Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat, Wiener Neustadt)
Steiermark – Styria (Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg)

Unkari – Länsi-Unkarin alue:
Győr-Moson-Sopronin lääni
Vasin lääni
Zalan lääni
Lyhyt kuvaus
EURES-T Pannonia perustettiin vuoden 2009 alkupuolella kahden vuoden valmistelujen jälkeen. Siinä on mukana 26 kumppanuusorganisaatiota, mukaan lukien Unkarin ja Itävallan työvoimatoimistot sekä työntekijä- ja työnantajaorganisaatiot läntisen Unkarin ja itäisen Itävallan alueelta Kumppanuustyö vaikuttaa lähes 2 miljoonaan asukkaaseen, ja alustavien tutkimusten perusteella yli 10 000:een rajan yli kulkevaan työntekijään EURES-T Pannonia perustettiin lähes kaksi vuosikymmentä kestäneen Itävallan ja Unkarin välisen onnistuneen kumppanuusyhteistyön tuloksena.

EURES-T Pannonian pyrkimykset raja-alueilla:
  • Sellaisen tiedon tarjoaminen työtekijöille ja työnantajille, joka auttaa löytämään työtä tai työvoimaa naapurimaasta ja joka tukee työntekijöiden liikkuvuutta.
  • Neuvoo ja tiedottaa elin- ja työoloista naapurimaissa.
  • Myötävaikuttaa yhteisen talousalueen luomiseen yhdenmukaisen perustan ja yhtenäisten työmarkkinoiden pohjalta.
  • Luo kaksikielisen tietokannan rajat ylittäville työmarkkinoille helpottamaan tehokasta tietojenvaihtoa.
  • Edistää työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan harmonisointia.
  • Tukee laajasti ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen järjestelmää ja sen yhteistä edelleen kehittämistä.
  • Aloittaa vuoropuhelun työelämän toimijoiden ja työmarkkinaosapuolten välillä sillanrakentajaorganisaationa.
  • Edistää ja tukee yhteisiä työmarkkinahankkeita ja rajaseudun alueellisia aloitteita työllistämisen kannustamiseksi.
Kumppanit
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (julkinen työnvälitys)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Länsi-Unkarin alueellinen työvoimatoimisto)
Arbeitsmarktservice Österreich (Itävallan työvoimatoimisto)
Arbeitsmarktservice Burgenland (työvoimatoimisto, Burgenland)
Arbeitsmarktservice Niederösterreich (työvoimatoimisto, Ala-Itävalta)
Arbeitsmarktservice Steiermark (työvoimatoimisto, Steiermark (Styria))
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) (kuluttajaosuuskuntien ja kaupallisten organisaatioiden kansallinen liitto)
Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) (maataloustyönantajien liitto)
Gyõr-Moson-Sopron megyei Kereskedõk Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ) (Gyõr-Moson-Sopronin läänin kauppiaiden etujärjestö)
Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (Zalan läänin teollisuuden ja työnantajien kansallinen liitto)
Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (Vasin läänin teollisten toimijoiden alueellinen liitto)
Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (Vasin läänin teollisten osuuskuntien ja yritysten liitto)
Mezõgazdasági Termelõk Vas Megyei Szövetsége (Vasin läänin maataloustuottajien liitto)
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) (Strategisten ja yleishyödyllisten yritysten kansallinen liitto)
Wirtschaftskammer Niederösterreich (kauppakamari, Ala-Itävalta)
Industriellenvereinigung Burgenland (teollisuuden liitto, Burgenland)
Wirtschaftskammer Burgenland (kauppakamari, Burgenland)
LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (LIGA, ammattiyhdistysten liitto, Vasin lääni)
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) (Unkarin ammattiyhdistysten kansallinen liitto)
Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (tiekuljetusalan ammattiyhdistys, KISALFÖLD VOLÁN paikallisorganisaatio)
Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (Vasin läänin yritysneuvostojen liitto)
Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF) (julkisen alan ammattiliittojen yhteistyöfoorumi)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) (ylempien toimihenkilöiden ammattiyhdistysten liitto)
ÖGB Burgenland (Itävallan ammattiyhdistysten liitto, Burgenland)
Arbeiterkammer Niederösterreich (yritysneuvostojen kamari, Ala-Itävalta)
Arbeiterkammer Burgenland (yritysneuvostojen kamari, Burgenland)