Ohje

EURES raja-alueilla

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

Rajatylittävän kumppanuuden nimi
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
WWW-sivusto
http://www.eures-triregio.eu/
Alueet
EURES-TriRegio käsittää Puolassa Jeleniogórsko-Wałbrzyskin osa-alueen Dolnośląskien läänissä, Tšekissä Ustí nad Labemin, Karlovy Varyn ja Liberecin alueet ja Saksassa Chemnitzin ja Dresdenin hallintopiirit Saksin vapaavaltiossa.
Lyhyt kuvaus
Hankkeen toteuttaja / hankkeen osanottajat:

EURES-TriRegio-työmarkkinakumppanuushankkeen muodostavat työvoimaviranomaiset, ammattiyhdistykset ja työnantajaliitot ja hanke käsittää osia Saksista, Böömistä ja Ala-Sleesiasta.

Hankkeen toteuttaja on Saksan ammattiyhdistysten liiton Saksin piiri. Hankkeen osanottajia ovat Saksan liittotasavallan työvoimahallinto/Saksin työvoimavirasto, Ala-Sleesian läänin työvoimatoimisto sekä Ústí nad Labemin, Liberecin ja Sokolovin työvoimatoimistot, Jeleniogórskin alueen ammattiyhdistys NSZZ "Solidarność", Böömin ja Määrin alueen ammattiliittojen keskusjärjestö (ČMKOS), Länsi-Puolan työnantajaliitto (FPPZ), Liberecin aluekauppakamari ja Egerlandin aluekauppakamari, Tšekin ja Puolan tasavallan työ- ja sosiaaliministerit sekä Saksan liittotasavallan työvoimahallinnon ulkomaan- ja työvoimanvälityskeskus (ZAV).

Projektin kesto:

EURES-TriRegio-rajakumppanuushankkeen osallistujat ovat valmistelleet hanketta siitä lähtien, kun Puola ja Tšekki liittyivät Euroopan unioniin vuonna 2004, ja hanke käynnistyi puitesopimuksen allekirjoittamisella lokakuussa 2007. Projekti päättyy 31.05.2009. Uusi kolmevuotinen ohjelmakausi alkaa 01.06.2010.

Tehtävä / asetetut tavoitteet ja toteuttaminen

EURES-TriRegio-rajakumppanuushanke katsoo olennaiseksi tehtäväkseen työ- ja koulutusmarkkinoiden integraation kolmen maan raja-alueella. Sen pitkäaikaisena tavoitteena on edistää yhteisten työmarkkinoiden kehittämistä kunkin maan olemassa olevat työ- ja sosiaalistandardit säilyttäen.

Aluksi sen toimenpiteiden keskipisteessä on tiedottaminen, neuvonta ja välitys sekä sen turvaaminen, että työ- ja elinolosuhteita koskeviin tietoihin on laaja julkinen pääsy, lisäksi rajat ylittävän, avoimia työpaikkoja koskevien tietojen vaihtamisen kehittäminen. Kumppanuusjärjestöjen hanketta tukevien toimenpiteiden tarkoituksena on saada aikaan alueellisten työmarkkinoiden entistä suurempi läpinäkyvyys. Työpajojen ja asiantuntijafoorumeiden tarkoituksena on edistää tarvittavien toimenpiteiden yhteistä ymmärtämistä ja tunnistamista sekä kumppanuusjärjestöjen tehokkaiden, työmarkkinoiden tarpeellisuuteen sovitettujen hankkeiden suunnittelua.

Yksi suurimmista esteistä työntekijöiden liikkuvuudelle raja-alueella on puolalaisten ja tšekkiläisten työntekijöiden rajoitettu vapaa liikkuvuus Saksassa. Rajakumppanuushanke näkee tässäkin mahdollisuuden antaa suunnattua informaatiota rajat ylittävän työskentelyn jo olemassa olevista mahdollisuuksista sekä osallistua näin aktiivisesti liikkuvuusmahdollisuuksien selvittämiseen.

Tällä hetkellä EURES-TriRegion alueella työskentelee 12 EURES-neuvojaa julkisissa työvoimahallinnoissa. Heistä seitsemän Saksissa, kaksi Ala-Sleesian osaraja-alueella sekä kolme Liberecin, Ústí nad Labemin ja Karlovy Varyn alueilla. He takaavat EURES-palvelujen perustarjonnan raja-alueella.

Vuodesta 2007 lähtien EURES-TriRegion alueella onkin järjestetty vuorotellen rajat ylittäviä neuvontapäiviä, joilla rajat ylittävästi toimivat EURES-neuvojat antavat neuvontaa aikataulutetusti ja yksilöllisesti. Näitä täydennetään tehokkailla työ- ja elinolosuhteita esittelevillä informaatiotilaisuuksilla sekä vuosittain järjestettävillä työpörsseillä ja rekrytointipäivillä, joille osallistuu alueellisia työnantajia.

Lisäksi paikallisesti toimivat työvoimaviranomaiset, ammattiyhdistykset ja työnantajaliitot aloittelevat jo teemakohtaisia ja kohderyhmille suunnattuja työpajoja ja asiantuntijafoorumeita, joihin osallistuu ulkopuolisia toimijoita talouden ja tutkimuksen alalta.

Tarkoituksena on saada raja-alueelle kattava informaatio- ja neuvontatarjonta. Tässä yhteydessä on työvoimaviranomaisten pätevien neuvojien ja yhteyshenkilöiden läsnäololla ammattiyhdistyksissä ja työnantajaliitoissa keskeinen merkitys.

EURES-TriRegio-rajakumppanuushankkeen tavoitteena on saada kumppanuusjärjestöjen erilaiset osaamiset yhteen ja saada kumppanit asiantuntijoina toimimaan alueilla yhteyshenkilönä mitä erilaisimmille toimijoille. Ajankohtaisia ja kohderyhmille suunnattuja informaatio- ja palvelutarjouksia kehittämällä ja tarjoamalla se parantaa omalta osaltaan rajat ylittävien työmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja edistää liikkuvuutta raja-alueella.

Toiminnan painopisteisiin tulevana vuonna kuuluvat:
 • olemassa olevan EURES-neuvojaverkoston kattava laajentaminen ja uusien yhteyshenkilöiden sijoittaminen niin työvoimahallintoihin kuin työmarkkinaosapuolten järjestöihinkin raja-alueella
 • ajankohtaisten ja kohderyhmille suunnattujen informaatio- ja neuvontapalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen työnantajille, työntekijöille, yrittäjille, harjoittelijoille ja opiskelijoille
 • reilun liikkuvuuden aloitteen kehittäminen kolmen maan raja-alueella
 • aloitteen kehittäminen ammattityövoiman tarpeen selvittämiseksi
EURES-TriRegion koordinaattori: Sebastian Klähn
Kumppanit
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí / Tšekin tasavallan työ- ja sosiaaliministeriö (MPSV CR)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Puolan tasavallan työ- ja sosiaalipolitiikan ministeriö
 • Saksan liittotasavallan työvoimahallinto/Saksin työvoimavirasto
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / Böömin ja Määrin alueen ammattiliittojen keskusjärjestö
 • NSZZ "Solidarność" Region Jeleniogórski / Jeleniogórskin alueen ammattiyhdistys NSZZ "Solidarność"
 • Saksan ammattiyhdistysten liiton (DGB) Saksin piiri
 • Uřad Práce v Sokolově / Sokolovin työvoimatoimisto
 • Uřad Práce v Liberci / Liberecin työvoimatoimisto
 • Uřad Práce v Ustí nad Labem / Ustí nad Labemin työvoimatoimisto
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu / Ala-Sleesian läänin työvoimatoimisto Wałbrzychissa
 • Krajská hospodářská komora Liberec / Liberecin aluekauppakamari
 • Regionální hospodářská komora Poohří / Poohřín aluekauppakamari
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ) / Länsi-Puolan työnantajaliitto
Koordinaattori
Sebastian Klähn
Osoite: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Puhelin: +49 (0)351 863 31 16
Fax: +49 (0)351 863 31 58
Sähköpostiosoite: sebastian.klaehn@dgb.de