Ohje

EURES raja-alueilla

TransTirolia (IT-AT-CH)

Rajatylittävän kumppanuuden nimi
TransTirolia (IT-AT-CH)
WWW-sivusto
http://www.eures-transtirolia.eu
Alueet
- Itävallan tasavalta: Tirolin liittomaan piirikunnat Landeck, Imst, Innsbruck, Innsbruck Land, Schwaz ja Lienz.
- Italian tasavalta: Bolzano-Alto Adigen autonominen maakunta eli Etelä-Tiroli
- Sveitsin valaliitto: Graubündenin kantoni
Lyhyt kuvaus
Tirolin pohjois- ja itäosien, Bolzano-Alto Adigen autonomisen maakunnan (Etelä-Tirolin) ja Graubündenin vaikutusalueella on noin 550 000 työpaikkaa. Noin 1700 rajanylittäjää ja lähes 4000 nuorta saavat alansa opetusta naapurimaassa, mikä on paljon verrattuna muihin EURES –raja-alueisiin.
Tirolin ja Bolzano-Alto Adigen autonomisen maakunnan työvoimaviranomaisten ja työnantajanjärjestöjen rajayhteistyötä koskevat puitesopimukset allekirjoitettiin vuonna 1997, ja toukokuussa vuonna 2000 ne uusittiin koskemaan myös muita organisaatioita. Marraskuussa 2002 Graubünden kantoni ja sen teollisuus- ja ammattiliitot ja työvoimatoimisto (KIGA) liittyivät EURES:in TransTirolia -yhteistyöhön.
(Tiedot 2006)
Kumppanit
- Land Tirol (Tirolin osavaltio)
- Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) (Tirolin työvoimapalvelu)
- Industriellenvereinigung Tirol (IVT) (Tirolin teollisuusyhdistys)
- Wirtschaftskammer Tirol (WK ) (Tirolin kauppakamari)
- Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) (Itävallan ammattiyhdistysten liitto)
- Bolzano-Alto Adigen autonominen maakunta (Etelä-Tiroli), työvoimaosasto
- Kauppa-, teollisuus-, käsityö- ja maatalouskamarit
- Südtiroler Wirtschaftsring (SWR) (Bolzano-Alto Adigen (Etelä-Tirolin) talousyhdistys)
- Arbeitsförderungsinstitut (AFI-IPL) (ammattienedistämisinstituutti)
- Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (Bolzano-AltoAdigen (Etelä-Tirolin) hotelli- ja ravintolayhdistys)
- Landesverband der Handwerker (HGV) (Käsityöläisten maakuntayhdistys)
- Südtiroler Bauernbund (SBB) (Bolzano-Alto Adigen (Etelä-Tirolin) maanviljelijöiden liitto)
- Unternehmerverband Südtirol (Bolzano-Alto Adigen (Etelä-Tirolin) yrittäjien yhdistys)
- Verband für Kaufleute und Dienstleister (Myynti- ja palvelualan yhdistys)
- Verband der Selbständigen (Itsenäisten ammatinharjoittajien yhdistys)
- Allgemeiner Gewerkschaftsbund (AGB-CGIL) (Yleisten alojen työntekijöiden ammattiliitto)
- Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) (Bolzano–Alto Adigen autonomisen maakunnan (Etelä-Tirolin) ammattiyhdistysten liitto)
- Katholischer Verband der Werktätigen (KVW) (Katolinen ammattiliitto)
- Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB-CISL) (Bolzano-Alto Adigen (Etelä-Tirolin) ammattiyhdistysten liitto)
- Südtiroler Gewerkschaftskammer (SGK-UIL) (Bolzano-Alto Adigen (Etelä-Tirolin) ammattiyhdistyskamari)
- Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA) (Graubündenin kantonin elinkeino- ja työvoimavirasto)
- Graubündner Baumeisterverband (Graubündenin rakennusmestarien yhdistys)
- Travail Suisse Graubünden (Travail Suisse –työntekijäjärjestön Graubündenin osasto)
- Gewerkschaftsbund Graubünden (Graubündenin ammattiyhdistysten liitto)
- Interregionaler Gewerkschaftsrat Zentralalpen (IGR) (Keski-Alppien ammattiyhdistysneuvosto)