Ohje

EURES raja-alueilla

Scheldemond (BE-NL)

Rajatylittävän kumppanuuden nimi
Scheldemond (BE-NL)
WWW-sivusto
http://www.euresscheldemond.info
Alueet
Rajaseutua ovat Alankomaiden lounaisosa ja Belgian luoteisosa. Alue kattaa Zeelandin (Alankomaat) sekä Itä- ja Länsi-Flanderin (Belgia) maakunnat.
Lyhyt kuvaus
Raja-alueen kumppanuushanke käynnistyi vuonna 2003. Osapuolet ovat mukana monenlaisessa työnhakijoihin, työnantajiin, työntekijöihin ja suureen yleisöön liittyvässä toiminnassa, josta ensisijaista on

  • Euresia koskeva tiedottaminen ja neuvonta työnhakijoille, työnantajille ja työntekijöille päivittäin ja kokousten, työpajojen ja koulutustilaisuuksien yhteydessä
  • työmarkkinoiden liikkuvuudesta saatavista eduista tiedottaminen integroidusti
  • symposiumien järjestäminen, rajaseudun työmarkkinoiden liikkuvuuden ajankohtaisista aiheista
  • työmarkkinoiden tarpeiden ja pullonkaulojen selvittäminen Euresin Scheldemondin raja-alueella
  • raja-alueen liikkuvuuskysymysten riippuvuussuhteet sekä tutkimus mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi
  • ajankohtaisia raja-alueiden kysymyksiä käsittelevien symposiumien järjestäminen
  • koulutuksen ja tapaamisten järjestäminen julkisten työvoimapalveluiden ja kumppaneiden EURES-neuvojille; tiedonvaihdon edistäminen avoimista työpaikoista, ansioluetteloista ja parhaista käytännöistä
  • osallistuminen työpaikkamessuille ja Euresin työpaikkamessujen järjestäminen Scheldemondin raja-alueella.
Kumppanit
• UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland (hollanninkielinen julkinen työvoimapalvelu)
• Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (flaaminkielinen julkinen työvoimapalvelu)
• De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen (IVR) (Schelde-Kempenin eri alueet kattava ammattiliittojen neuvosto)
• Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (Lounais-Alankomaiden kauppakamari)
• Voka Kamer van Koophandel Oost- & West-Vlaanderen (flaamilainen työnantajajärjestö VEV, kahdeksan flaamilaista kauppakamaria sekä teollisuus)
• UNIZO Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen-Mechelen en regio Kempen (itsenäisten ammatinharjoittajien ja pk-yritysten järjestö)
• MKB Zeeland & West-Brabant (pk-yritysten järjestö)
• De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, BZW (työnantajajärjestö)
• Provincies Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant & Zeeland (maakuntaviranomaisia)
Koordinaattori
Sarah O'Brien
Osoite: Postbus 28, NL - 4461 GL Goes
Puhelin: 
Sähköpostiosoite: Sarah.OBrien@uwv.nl