Ohje

EURES raja-alueilla

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Rajatylittävän kumppanuuden nimi
P.E.D. (BE-FR-LUX)
WWW-sivusto
http://www.eureslux.org
Alueet
Luxembourgin maakunta Belgiassa, Ranskan Lorraine (Lothringen) ja Luxemburgin suurherttuakunta
Lyhyt kuvaus

Kumppanuus Pôle européen de développement (PED) perustettiin vuonna 1985 tavoitteena elvyttää terästeollisuuden lamasta kärsineitä rajaseutuja. Vuonna 1993 käynnistetyn EURES-kumppanuuden kattamalle alueelle on tyypillistä työvoiman laaja liikkuminen rajan yli erityisesti Luxemburgiin. Rajan molemmin puolin perustettiin erityiskoulutettujen euroneuvojien verkosto antamaan tietoa, neuvontaa ja työnvälityspalveluja työnhakijoille, rajatyöntekijöille ja rajanylisestä toiminnasta tai rekrytoinnista kiinnostuneille työnantajille. Kumppanuuden puitteissa toteutetuista toimista merkittävimpiä ovat.

  • kansallisten työvoimapalvelujen yhteistyö, erityisesti tietojen poimiminen Eures-tietokannasta vapaista työpaikoista ja näiden tietojen levittäminen sekä rajanylisten työpajojen perustaminen työnhakijoille.
  • työmarkkinaosapuolten neuvotteluja ja alueen lainsäädäntöä koskevien seminaarien järjestäminen ammattiliittojen edustajille.
  • rajan eri puolilla toimivien yritysjohtajien ja henkilöstöpäälliköiden tapaamisten järjestäminen.
  • PED-alueen pätevyys- ja koulutustarpeita koskevien analyysien sekä työllisyysennusteiden laatiminen.
  • tiedotusmateriaalin laatiminen rajatyöntekijöitä koskevista aiheista (sosiaaliturvaetuudet, verotus, työlainsäädäntö, tutkintojen tunnustaminen, elinolot jne.)
  • tietojen kerääminen ja analysointi rajaseudun työmarkkinoista ja työntekijöiden liikkumisesta rajan yli.
  • yhteistyö euroneuvojien ja kumppaniorganisaatioiden välillä liikkuvuuden esteiden havaitsemiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi.
Tiedotusmateriaalia, tutkimuksia ja muuta tietoa on saatavilla kumppaniorganisaatioiden toimistoista sekä hankkeen Internet-sivuilta.
Kumppanit
  • Conseil Régional de Lorraine (Lorrainen aluevaltuusto)
  • Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi (Luxemburgin työministeriö)
  • Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi (FOREM) (Belgian ranskankielisen yhteisön ja alueiden ammattikoulutus- ja työvoimatoimisto, Arlonin alajaosto)
  • Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) (Ranskan valtion työvoimavirasto), Lorrainen alueosasto
  • Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg (Luxemburgin suurherttuakunnan työvoimahallinto)
  • InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED), (PED:n ammattiliittojen yhteenliittymä, johon kuuluu seitsemän työntekijäjärjestöä kolmesta maasta)
  • Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB) (Belgian Luxembourgin maakunnan kauppa- ja teollisuuskamari)
  • Féderation des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) (luxemburgilainen teollisuuden keskusliitto )
  • MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) (ranskalainen työnantajien keskusliitto)
  • Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques /International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) (väestön, köyhyyden sekä sosiaali- ja talouspolitiikan tutkimuskeskus/teknologiaa, ympäristöä, vaihtoehtoja ja kehitystä koskevan tutkimuksen kansainväliset verkostot), Luxemburgin suurherttuakunta
  • Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine (CRD EURES Lorraine) (Lorrainen rajanylisten EURES-kumppanuuksien resurssi- ja dokumentointikeskus).
Koordinaattori
Nicolas Brizard
Osoite: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Puhelin: +33 (0)3 87 39 35 27
Fax: +33 (0)3 87 21 06 88
Sähköpostiosoite: nicolas.brizard@pole-emploi.fr