Ohje

EURES raja-alueilla

Oberrhein (FR-DE-CH)

Rajatylittävän kumppanuuden nimi
Oberrhein (FR-DE-CH)
WWW-sivusto
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Alueet
Hanke kattaa Ranskan Alsacen (Elsass) sekä osia Saksan Baden-Württembergin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioista. Kolme Sveitsin luoteisosan kantonia on mukana hankkeessa tarkkailijoina.
Lyhyt kuvaus
Hanke käynnistettiin vuonna 1999, ja sen päätavoitteena on edistää rajaseudun työntekijöiden liikkuvuutta alueella, poistaa liikkuvuuden esteitä ja perustaa työntekijöille neuvontapalveluita elin- ja työoloista rajan molemmin puolin.

Hankkeen puitteissa
- hankitaan tietoa
- rajanylisistä työmarkkinoista (selvitetään, millä aloilla työpaikoista on tarvetta tai pulaa sekä selvitetään eri maiden erilaiset tarpeet);
- liikkuvuuden esteistä ja niiden poistamiseksi tai lievittämiseksi tehtävistä toimenpiteistä;
- neuvotaan rajan yli kulkevia työntekijöitä elin- ja työoloista ja alueella pätevistä säädöksistä (koskien verotusta, eläkkeitä, sosiaaliturvaa jne.)
- tiedotetaan vapaista työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista rajaseudulla työvoimatoimistojen, yhteistyökumppanien ja paikallisviranomaisten kautta
- perustetaan Internet-sivusto ja sille tietokanta työharjoittelupaikoista rajaseudun työmarkkinoilla
- tuetaan rajaseudulla tapahtuvaa ammatillista koulutusta
- järjestetään ammatillista koulutusta tiettyjen alojen asiantuntijapulan ratkaisemiseksi
- luodaan foorumi yhteistyökumppaneiden vuoropuhelulle.
Kumppanit
- Alsacen (Medef Alsace), Baden-Württembergin (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) ja Rheinland-Pfalzin (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände) työnantajajärjestöt
- alueiden väliset ammattiyhdistysneuvostot (CSI Dreiländereck ja CSI Euregio)
- paikalliset työvoimapalvelut (ANPE Alsace ja Bundesanstalt für Arbeit)
- Baden-Württembergin, Rheinland-Pfalzin ja Alsacen paikallisviranomaiset.
Koordinaattori
Laura Maillard
Osoite: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Puhelin: +49 (0)711 941-1271
Sähköpostiosoite: laura.maillard@eures-t.eu