Ohje

EURES raja-alueilla

Euradria (IT-SI)

Rajatylittävän kumppanuuden nimi
Euradria (IT-SI)
WWW-sivusto
http://www.euradria.org
Alueet
Raja-alueeseen kuuluu koko Friuli-Venetsia Giulian alue – Trieste, Udine, Gorizia ja Pordenone – sekä Sloveniassa sijaitsevat Goriškan, Obalno-kraškan ja Notranjsko Kraskan tilastolliset alueet.
Lyhyt kuvaus
Joulukuussa 2007 Triestessä allekirjoitettiin Slovenian ja Friuli-Venetsia Giulian raja-alueen työvoimaviranomaisten ja työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen välistä yhteistyötä koskeva puitesopimus.
Euroopan komissio tunnusti tämän rajat ylittävän kumppanuuden maaliskuussa 2008.

Euradrian raja-alueen pinta-ala on 12 681 km2, josta 7856 km2 sijaitsee Italian alueella ja 4825 km2 Slovenian alueella. Raja-alueen väkiluku on noin 1 500 000, ja asukastiheys on huomattavasti suurempi Italian puolella (163 as./km2) Slovenian puoleiseen alueeseen verrattuna (57 as./km2).

Rajat ylittävän kumppanuuden tärkeimpänä tavoitteena on edistää työntekijöiden liikkuvuutta raja-alueella levittämällä tietoa elinoloista ja työllisyydestä, helpottamalla kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, tunnistamalla ja poistamalla liikkuvuuden esteitä sekä tarjoamalla työntekijöille ja työnantajille tukipalveluja, jotka liittyvät työnhakuun ja rekrytointiin, työntekijöiden oikeusturvaan sekä vero- ja sosiaaliturva-asioihin. Kumppanuuden avulla pyritään lisäksi edistämään aktiivista politiikkaa yhtenäisten ja molempia hyödyttävien työmarkkinoiden kehittämiseksi, tukemaan sääntöjen todelliseen ja täydelliseen yhdenmukaistamiseen johtavia prosesseja sekä paljastamaan ja torjumaan harmaata taloutta.

Eures Euradrian toimintaa tukee koko Euradria-alueen kattava Eures-neuvojien verkosto. He työskentelevät kummankin maan työvoimatoimistoissa ja palkansaaja- ja työnantajajärjestöissä.
Kumppanit
Euradrian yhteistyökumppaneita ovat kansalliset ja paikalliset työvoimaviranomaiset sekä raja-alueen palkansaajajärjestöt ja työnantajien edustajat:

 • Italian työ- ja sosiaaliturvaministeriö (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale italiano)
 • Friuli-Venetsia Giulian autonomisen alueen työllisyydestä, koulutuksesta, yliopistoasioista ja tutkimuksesta vastaava virkamies (Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
 • Gorizian alue – työvoimatoimisto
 • Friuli-Venetsia Giulian ja Slovenian koillisen raja-alueen ammattiyhdistysten CGIL CISL UIL ZSSS KS 90 neuvosto (CSI- Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/SloveniaCGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • Friuli-Venetsia Giulian palkansaajien liitto (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli-Venetsia Giulian ammattiyhdistysten liitto (CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli-Venetsia Giulian ammattiyhdistysten keskusliitto (UIL FVG- Unione Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Teollisuuden työnantajajärjestön Friuli-Venetsia Giulian alueen paikallisosasto (Confindustria Friuli Venezia Giulia)
 • Käsityöammattilaisten liiton Friuli-Venetsia Giulian alueen pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava paikallisosasto (Confartigianato Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia)
 • Käsityöalan sekä pienten ja keskisuurten yritysten kansallisen liiton Friuli-Venetsia Giulian paikallisosasto (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA Friuli Venezia Giulia)
 • PKT-sektorin yrityksiä edustavan työnantajajärjestön Friuli-Venetsia Giulian paikallisosasto (Confcommercio Friuli Venezia Giulia)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ -URES)
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba- EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska Območna organizacija ZSSS- Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS- Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Koordinaattori
Andrea Roberti
Osoite: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Puhelin: +39 040 3478133
Fax: +39 040 768844
Sähköpostiosoite: co_ordinator@euradria.org