Ohje

EURES

Eures-verkosto auttaa työntekijöitä ylittämään rajoja

Euroopan työnvälityspalvelu - EURES) - on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella. Myös Sveitsi osallistuu Eures-toimintaan. Verkoston kumppaneita ovat julkiset työnvälityspalvelut sekä ammatti- ja työnantajajärjestöt. Verkoston koordinoinninsta vastaa Euroopan komissio.

Eures-verkoston tärkeimpinä tavoitteina on

- antaa tietoja mahdollisille liikkuville työntekijöille sekä opastaa ja neuvoa heitä työmahdollisuuksista sekä elin- ja työoloista Euroopan talousalueella
- auttaa työnantajia löytämään työntekijöitä muista maista
- neuvoa ja opastaa työntekijöitä ja työnantajia rajaseuduilla.