Ohje

Työnantajat

Tämän osan tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia työnantajia löytämään työntekijöitä avoimiin työpaikkoihin ja antaa hyödyllistä tietoa rekrytoinnista Euroopan työmarkkinoilla.

Miten EURES voi palvella sinua?

Euroopassa on tarjolla useita mahdollisuuksia työnantajille, jotka hakevat tietyn alan tietotaitoa. EURES tarjoaa työnantajille ja varsinkin pk-yrityksille niiden tarpeisiin mukautettuja palveluja tietojen saamiseksi sopivista työnhakijoista Euroopan talousalueella (ETA-maat).

Jos haluat tietää...

...mistä ja miten voit rekrytoida työntekijöitä

Sinun kannattaa valita yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista:

  • Tutustu maakohtaisiin työmarkkinatietoihin ja tilastoihin kohdassa ”Eläminen ja työskentely”.
  • Hae sopivien ehdokkaiden ansioluettelot ja ota heihin yhteyttä rekisteröitymällä tietokantaan maksutta työnantajille tarkoitetulla ”Oma EURES” -sivustolla.
  • Katso kohdasta ”Ilmoita avoimesta työpaikasta”, miten ilmoitat avoimesta työpaikasta EURES-portaalissa.
  • Selvitä rekrytoinnissa huomioon otettavat vaiheet napsauttamalla ”Rekrytointi ulkomailta”.
  • Napsauttamalla ”Tapahtumakalenteri” saat tietoa EURESin ajankohtaisista tiedotus- ja rekrytointitapahtumista Euroopassa.

…lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista säännöistä ja menettelyistä

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee jossain EU:n jäsenvaltiossa mutta jonka oma työnantaja on lähettänyt tilapäiselle työkomennukselle toiseen jäsenvaltioon. Jos organisaatiosi on lähetettävä työntekijöitä toiseen jäsenvaltioon, katso kohdan ”Rekrytointi ulkomailta” tarkistuslistasta, mitä työnantajan on tiedettävä ENNEN työntekijöiden rekrytoimista ulkomailta.

...lisää EURES-verkostosta ja -palveluista

Yli 800 EURES-neuvojaa antaa mielellään tietoa ja apua kaikissa Euroopan työmarkkinoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi julkiset työvoimapalvelut ja EURES tekevät Euroopan talousalueella rajat ylittävää yhteistyötä ja antavat työnantajien erilaisiin tarpeisiin mukautettuja palveluja.

Saat yhteystiedot

  • EURES-neuvojista napsauttamalla kohtaa ”Yhteydenotto EURES-neuvojaan”
  • EURES-palvelun jäsenistä ja kansallisista työvoimapalveluista kohdasta ”Euresta sivuavat linkit”.

Ota yhteyttä mieluiten lähimpään työvoimatoimistoon ja/tai kotimaasi tai raja-aluekumppanuuden EURES-neuvojaan saadaksesi neuvoja tai rekrytointiapua.