Portaali uudised

The European Job Mobility Bulletin

Euroopa vabade töökohtade jälgimise bülletääni European Vacancy Monitor oktoobrinumbri kohaselt oli tööpakkumisi ja töölevõtmisi 2011. aasta esimeses kvartalis rohkem kui 2010. aasta esimeses kvartalis. Kasv oli suurem Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides ning erasektoris. Avaliku, eriti haridussektori tööpakkumiste arv jäi tagasihoidlikuks.
Vastavalt Euroopa tööliikuvuse bülletääni European Job Mobility Bulletin viimasele numbrile, mis põhineb EURESe tööhõiveportaalis avaldatud vabade töökohtade kuulutustele, on head tööhõivevõimalused järgmistes valdkondades:
  • majapidamis- ja restoranitöötajad Saksamaal, Austrias, Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Belgias;
  • masinatehnikud ja -paigaldajad Saksamaal, Belgias, Ühendkuningriigis , Austrias ja Prantsusmaal;
  • haldusspetsialistid Ühendkuningriigis, Saksamaal, Belgias, Prantsusmaal ja Rootsis;
  • ehitusviimistlejad ja ehitustöötajad Saksamaal, Ühendkuningriigis, Belgias, Prantsusmaal ja Poolas;
  • tööstustöölised Saksamaal, Ühendkuningriigis, Austrias, Belgias ja Tšehhi Vabariigis.
Bülletääni samas numbris on loetletud ka viis EURESe tööhõiveportaalis enim pakutud ametikohta. Augusti lõpu seisuga olid need
  1. Finants- ja müügispetsialistid: 29 800 vaba töökohta Saksamaal, 3500 Prantsusmaal, 2800 Belgias
  2. Poemüüjad ja kaubaesitlejad: 11 300 vaba töökohta Saksamaal, 5600 Belgias, 2600 Austrias
  3. Hooldustöötajad: 23 600 vaba töökohta Ühendkuningriigis, 11 300 Saksamaal, 1800 Prantsusmaal
  4. Tervishoiutöötajad: 24 500 vaba töökohta Ühendkuningriigis, 9900 Saksamaal, 3400 Belgias
  5. Elektri- ja elektroonikatehnikud ja -paigaldajad:26 600 vaba töökohta Saksamaal, 9200 Ühendkuningriigis, 1600 Belgias.
Euroopa vabade töökohtade jälgimise bülletään European Vacancy Monitor annab Euroopa tööturu uusimate arengute ülevaate.Euroopa tööliikuvuse bülletään European Job Mobility Bulletin keskendub vabade töökohtade kuulutustele, mida riiklikud tööhõiveametid panevad üles Eurese portaali.Mõlemad kord kvartalis ilmuvad bülletäänid loodi Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuse „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava” raames.

« Tagasi