Täpsusta...

Pensioniõiguste selgitamine

Kas oled töötanud ühes või mitmes Euroopa riigis?Oled mures oma pensioniõiguste pärast?Hiljuti avaldatud voldik pensionide kohta Euroopa Liidus teeb õigustest kokkuvõtte.
 
Praegu, kus tänu liikumisvabadusele elavad ja töötavad paljud eurooplased teises riigis, on pensionile jäämisel probleeme. Kiiresti vananevale, ent endiselt liikuvale elanikkonnale ei ole pensioniõigused Euroopas päris selged.
 
Euroopa Liidu 2012. aastal väljaantud voldiku eesmärk on sellesse küsimusse selgust tuua. Voldikus on kokkuvõte Euroopa kodanike pensioniõigustest ja üksikasjalik kirjeldus, kuidas peaksid taotlema pensioni need, kes on töötanud rohkem kui ühes liikmesriigis, samuti Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. Vastatakse küsimustele, mis riik maksab pensioni ja kuidas pensioni arvutada.
 
Üldiselt on pensioniarvestuse aluseks isiku sotsiaalkindlustusandmed igas riigis, kus ta on elanud ja töötanud. Igast riigist saadav summa on vastavuses ajaga, mille kestel oli töötaja sealse sotsiaalkindlustusega kaetud.
 
Kui inimene on töötanud mitmes riigis, tuleb pensionile jäädes esitada avaldus elukohajärgses riigis. Kui ta ei ole selles riigis kunagi töötanud, tuleb esitada avaldus riigile, kus ta viimati töötas.
 
Sotsiaalkindlustuskohustused ja nende kooskõlastamine Euroopa Liidus on küllalt keeruline. Tuleb pidada meeles, et Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuskohustuste eeskirjad ei asenda riiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme. Euroopa Liit sätestab mõned ühtsed reeglid, et kaitsta sotsiaalkindlustushüvitisi ühest Euroopa riigist teise liikumisel.
 
Tänu uuele tasuta ja käepärasele voldikule võivad töötajad nüüd lugeda oma õigustest ning sellest, kuidas taotleda pensionile jäämisel oma pensioni.
 
 
Lisateave
 
Sotsiaalkindlustuse voldik liikuvuse kohta
 
Teave Euroopa Liidu sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta

 
 
 
 

Viimati muudetud: 01/2013


vastutusest loobumine
"Fookuses" artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Artiklid ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.