Täpsusta...

Kuidas valmistuda töövestluse kõige sagedamateks küsimusteks

Töövestlus võib olla närvesööv ka sellele tööotsijale, kes on elu jooksul paljudel vestlustel käinud. Veendu, et oskad vastata kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
 
Kõige paremini avaldad intervjueerijale muljet siis, kui oled töövestluseks valmistunud ja läbi mõelnud, kuidas vastata küsimustele, mida ikka ja jälle esitatakse. 
 
Miks te sellele kohale kandideerite?
 
Seda küsitakse alati ja see on ka üks olulisemaid küsimusi. Sul tuleb näidata, et oled teinud tööandja kohta taustauuringu ning oskad siduda need teadmised oma oskuste ja huvidega.
 
Millised on teie oskused?
 
Asjatundlikkuse küsimustele vastates too konkreetseid näiteid oma elust, haridusest ja töökogemustest. Selgita, miks oled teinud teatud otsuseid, kuidas oled neid rakendanud ja miks olid neil just sellised tagajärjed. Tööandjate arvates saab nimelt varasemate töötulemuste põhjal otsustada, mida võimalik töötaja võib tulevikus saavutada. Seda liiki küsimused võivad olla järgmised: tooge näiteid meeskonnas töötamise kohta; kirjeldage keerulist tööolukorda ja lahenduse leidmist; rääkige oma silmapaistvatest töötulemustest. Kasuta nendele küsimustele vastamisel nn STAR-meetodit, kirjeldades olukorda, ülesannet, tegutsemist ja tulemust.
 
Millised on teie tugevad ja nõrgad küljed?
 
Ära varja oma nõrkusi, parem kirjelda mõnda puudust, mida oled püüdnud parandada ja mida selleks ette võtsid. Tõsta esile oma tugevaid külgi ja ainulaadseid oskusi, mis kinnitavad, miks just sind tuleks tööle võtta. Täieliku pildi loomiseks too oma tugevate külgede kohta näiteid.
 
Kas teil on küsimusi?
 
Töövestluse lõpus on tähtis esitada intervjueerijale ka oma küsimusi. See näitab, et oled töökohast ja asutusest huvitatud. Küsi töö iseloomu, koolituse ja karjäärivõimaluste kohta, kuid väldi küsimusi, mis kordaksid töökuulutuses avaldatud teavet, või küsimusi puhkuse ja pensioni kohta, millest saad eduka kandideerimise korral peagi teada.
 
Lisateave:
 
Tööhõivepäevad EURESe ürituste kalendris
 
 
 
 
EURESe teenused tööandjatele
 
Ühine EURESega Facebookis
 
Jälgi EURESt Twitteris
 
Vaata EURESt LinkedInis
 
Jälgi EURESt Google+ kaudu

 

Viimati muudetud: 01/2013


vastutusest loobumine
"Fookuses" artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Artiklid ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.