Täpsusta...

Tervishoid tähelepanu keskpunktis Soome värbamisüritusel

Lõuna-Soomes toimus värbamisüritus, kuhu kutsuti spetsiaalselt tööotsijaid, üliõpilasi ja tervishoiuerialast huvitatuid.
 
Soome kohalik tööturuasutus ja EURES korraldasid Helsingist umbes 100 km kaugusel Lahtis ürituse, kus osales ligikaudu 300 tööotsijat ja üle 20 tööandja. Kuna ürituse peateema oli tervishoid, tulid sinna nii piirkonna suurhaigla kui ka väiksemate piirkondlike tervishoiuosakondade ja omavalitsuste personalitöötajad.
 
EURESe nõustajad tutvustasid firmade esindajatele, milliseid teenuseid EURES tööandjatele pakub. Nii näiteks räägiti sellest, kuidas saab tühjadele töökohtadele meditsiiniõdesid värvata Hispaaniast ning kuidas EURES saab seejuures tööandjaid abistada.
 
Messile oli uudistajaid tulnud Soomest ja kaugemalt. Palju oli Euroopa rakenduskõrgkoolide üliõpilasi, kes soovisid lisateavet töö- ja elamistingimuste kohta teistes Euroopa riikides.
 
Peale selle olid esindatud Lahti Rakenduskõrgkool ja Salpause koolituskeskus, kus pakutakse kutseharidust ja -koolitust, personali arendamise teenuseid ja üldkeskharidust Lahti piirkonnas. Mõlemad asutused olid valmis rääkima tööandjatele kutseõppe võimalustest tervishoiuerialadel.
 
Alates kohaliku tööhõivetalituse värbamiskeskuse PESTI loomisest 2005. aastal on korraldatud mitmeid samalaadseid värbamisüritusi. „Varem olid meie suvised värbamisüritused üldisemad, nagu näiteks Euroopa tööhõivepäevad, kus olid esindatud paljud erialad, kuid viimastel aastatel oleme oma tegevust edasi arendanud. Kuna praegu on suur nõudlus tervishoiutöötajate järele, soovime pakkuda tööandjatele ja tööotsijatele foorumit, kus kohtuda ja võimalusi arutada,” ütleb EURESe Soome esinduse nõustaja Aija Sievänen.
 
Kokku pakuti üritusel 50 vaba töökohta meditsiiniõdedele ja kuut arstidele. Üritusel täideti vähemalt neli vaba töökohta ning mitut tööotsijat kutsuti vestlustele, mis toimuvad varsti.
 
 
 
Lisateave:
 
Tööhõivepäevad EURESe ürituste kalendris
 
 
 
 
EURESe teenused tööandjatele
 
EURES ja Facebook
 
EURES ja Twitter
 
EURES ja LinkedIn
 
EURES ja Google+
 

 

Viimati muudetud: 12/2012


vastutusest loobumine
"Fookuses" artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Artiklid ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.