Täpsusta...

VKEde toetamine: mida pakub „Sinu esimene EURESe töökoht”?

Väike- ja kesksuured ettevõtjad (VKEd) aitavad oluliselt parandada Euroopa Liidu majandust, eelkõige luua uusi töökohti. EURES ja algatus „Sinu esimene EURESe töökoht” aitavad noortel tööotsijatel leida tööd välismaal. Vaatleme Saksa VKE Vivati näitel, kuidas „Sinu esimene EURESe töökoht” toetab ühtmoodi nii tööotsijaid kui ka VKEsid.  

Vanadekoduna tegutsev ettevõte Vivat on hea näide VKEst, mis elavdab Euroopa Liidu tööturgu ja Euroopa majandust üldiselt. Ligi 35 töötajaga ettevõte asub majanduslikult stabiilsel Saksamaal, kuid aeg-ajalt tuleb ette pädevate töötajate nappust,
 
2012. aastal pöördus Vivat meditsiiniõdede puuduses kohaliku EURESe nõustaja poole. Internetis avaldatud tööpakkumisele tuli rohkelt vastuseid Hispaaniast, mispeale Vivat korraldas koos EURESega intervjuud Mallorcal. Vestlused läksid edukalt ja ettevõte palkas alalise töölepinguga kuus meditsiiniõde. „Sinu esimene EURESe töökoht” toetas ettevõtet ja äsja palgatud meditsiiniõdesid, hüvitades sõidu- ja kolimiskulud. 
 
Vivati üks tegevjuhte Winfried Schönauer rääkis meile oma kogemusest ja mõtetest seoses algatusega. „Algatus oli meile väga suureks abiks, sest toetas töötajaid sõidu- ja kolimiskulude hüvitamisega ja meid, tööandjaid, pakkudes iga töötaja pealt rahalist abi integratsiooniprogrammi läbiviimiseks. Sellest oli väga suur abi töötajate ja tööandjate lähendamisel ja protsessi alguses mõlema poole tehtud kohanduste jälgimisel.”

Winfried pakkus ka võimalusi, kuidas algatust parandada, ja kirjeldas VKEde raskusi töötajate värbamisel välismaalt. „Arvan, et pärast töölepingu allkirjastamist oleks vaja eelkõige suuremat rahalist toetust, et võimaldada Hispaania töötajatel tunda ennast Saksamaal mugavalt ja oodatult.”
 
„Pikaajalise töösuhte loomiseks on vaja palju abi, olgu see siis sisse- ja väljaregistreerimine, elukoha leidmine, kindlustus, eri dokumentide tõlkimine või igapäevaeluga seotud küsimused. Et saada tunnustust kui professionaalne töötaja, on suhtlemine väga oluline: kaheksa esimest kuud on uute töötajate koormus vaid 80% täistööajast, et nad saaksid õppida keelt. Meiesugusele ettevõttele on see rahaliselt raske.”
 
Töötajate värbamine välismaalt on väga kasulik, sest nad toovad kaasa ettevõtte konkreetses valdkonnas puuduvaid oskusi ja ettevõtet rikastava lähenemise. See tekitab aga raskusi, mida eriti teravalt tunnetavad VKEd. Suurtel ettevõtetel on rohkem töötajaid, kes saavad täita uute töötajate tööülesandeid ajal, kui neid integreeritakse, samuti rohkem vahendeid uute töötajate praktiliste küsimuste ettevõttesiseseks lahendamiseks, mida VKEdel tavaliselt ei ole. EURESel on seetõttu tähtis roll, sest ta aitab viia kokku töötajaid ja tööandjaid kõikjalt Euroopast.
 
Lisateave
 
Tööhõivepäevad EURESe ürituste kalendris
 
 
Lisateave töö- ja elamistingimuste kohta Euroopa riikides EURESe tööalase liikuvuse portaalis
 
 
EURESe teenused tööandjatele
 
 
EURES Twitteris
 
 
EURES Google+ kaudu

 

Viimati muudetud: 07/2013


vastutusest loobumine
"Fookuses" artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Artiklid ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.