Täpsusta...

CV märksõnad: kuidas neid kasutada?

Kutse töövestlusele ei pruugi enam sõltuda inimtahtest. Sinu CV võib teiste hulgast välja sõeluda arvutiprogramm, mis on otsinud sealt konkreetse töökohaga seonduvaid märksõnu.
 
Mida populaarsemaks muutub töökoha taotlemine interneti kaudu, seda rohkem kasutavad suurettevõtted kandidaatide sõelumise kiirendamiseks arvutitarkvara.
 
Briti rahvusringhäälingu BBC tellitud uuringu kohaselt kasutab enamik maailma suurimatest ettevõtetest juba praegu tööotsijate sõelumiseks elektroonilisi süsteeme – vähemalt valikumenetluse alguses. Harilikult kasutatakse programme, mis otsivad CVdest mitmesuguseid eelnevalt kindlaksmääratud märksõnu.
 
Need märksõnad annavad tööandjale teavet sinust, sinu teadmistest, oskustest ja saavutustest.
 
Väljendu lühidalt ja konkreetselt
Kui suurettevõtted avaldavad vaba töökoha kuulutuse, saavad nad tuhandeid sooviavaldusi. Selle asemel, et taotlused käsitsi läbi vaadata – mis on väga töömahukas –, kasutavad ettevõtted nüüd esimese valiku tegemiseks arvutitarkvara, mis leiab üles parimad kandidaadid ja jätab kõrvale need, kes järgmisesse vooru ei kvalifitseeru.
 
Selliste programmide ülekavaldamiseks ja konkurentide seast silma paistmiseks on oluline, et su CV oleks lihtsalt arusaadav. Seepärast väljendu lühidalt ja konkreetselt, et programmidel oleks su CVd lihtne töödelda.
 
Tea oma ametinimetust
Tähtis on teada taotletava töökoha täpset nimetust. Et su CV teiste hulgast silma torkaks, kasuta soovitud kohale vastavat korrektset ametinime. Paiguta see CV algusse, sest pelgalt sinu nimest ei piisa. Asjatundjate sõnul suurendab see tõenäosust, et tarkvara sinu CV teiste hulgas välja sõelub.
 
Enne CV koostamist vaata veidi internetis ringi ja uuri välja, milline nimetus kirjeldab su eriala kõige paremini. Kas oled näiteks assistent, juht, koordinaator, müügiesindaja või kliendihaldur?
 
Konkurents tööturul muutub aina tihedamaks ja üldsõnalisest CVst enam ei piisa. Et tarkvara su välja sõeluks, peavad tööotsijad olema konkreetsed ja otsekohesed ning kasutama oma erialal käibivat standardsõnavara. Niisiis vii end olukorraga kurssi, kasuta CVs oma töökohale vastavaid märksõnu ning tee kõik selleks, et eristuksid konkurentidest.
 
Lisateave
 
 
Tööhõivepäevad EURESe ürituste kalendris
 
 
 
 
 
 
 

Viimati muudetud: 03/2013


vastutusest loobumine
"Fookuses" artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Artiklid ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.