Täpsusta...

Aita muuta Euroopa Liidu sotsiaalkindlustusõigust

Kui elad ja töötad välismaal, saad nüüd avaldada arvamust ELi sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide kohta. Peagi hakatakse läbi vaatama ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise eeskirju ja sellega seoses algatas Euroopa Komisjon 5. märtsil avaliku arutelu, mis keskendub eelkõige piiriülestele olukordadele.
 
Avaliku arutelu eesmärk on koguda ettepanekuid, mis aitaksid vähendada piiriüleste töötajate töötushüvitiste ja pikaajaliste hooldushüvitiste kooskõlastamisel tekkivaid probleeme ja takistusi. See puudutab võõrtöötajaid ja nende pereliikmeid, pensionäre ja nende pereliikmeid, samuti teisi kodanikke, kes kasutavad ELis vaba liikumise õigust.
 
Euroopa Komisjoni avalikust arutelust osa võttes on igal kodanikul võimalik sotsiaalkindluspoliitikat mõjutada. Kui juba elad või töötad välismaal või seda lähitulevikus plaanid, on sul praegu hea võimalus jagada oma kogemusi.
 
ELi eeskirjade eesmärk on kooskõlastada (mitte ühtlustada) riiklikke sotsiaalkindlustusskeeme. Igas liikmesriigis on oma süsteem ja mitmesugused erinevad hüvitised. ELi kooskõlastamiseeskirjadega tagatakse, et riiklikud õigusaktid järgivad võrdse kohtlemise põhimõtet ja et liikumisvabadust kasutavad kodanikud ei kaota oma sotsiaalkindlustusõigusi.
 
Euroopa Komisjon on algatanud mõjuhindamise, et teha kindlaks võimalused, kuidas parandada töötushüvitiste ja pikaajaliste hooldushüvitiste kooskõlastamist. Avalik arutelu aitab sellele kaasa.
 
Lisateave
 
 
Tööhõivepäevad EURESe ürituste kalendris
 
 
Lisateave töö- ja elamistingimuste kohta Euroopa riikides EURESe tööalase liikuvuse portaalis
 
 
EURESe teenused tööandjatele
 
EURESe teenused tööotsijatele
 
 
EURES Twitteris
 
 
EURES Google+ kaudu

 

Viimati muudetud: 02/2013


vastutusest loobumine
"Fookuses" artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Artiklid ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.