Abi selle osa kohta

EURES piiriülestes regioonides

Pannonia (HU-AT)

Piiriülese partnerluse nimetus
Pannonia (HU-AT)
Veebisait
http://www.eures-pannonia.eu
Hõlmatud piirkonnad
Austria:
Burgenland
Alam-Austria (Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat,
Wiener Neustadt)
Steiermark (Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg)

Ungari – Lääne-Dunántúli piirkond:
Győr-Moson-Soproni komitaat
Vasi komitaat
Zala komitaat
Lühikirjeldus
EURES-T Pannonia asutasid 2009. aasta esimesel poolel pärast kaks aastat kestnud ettevalmistusi Lääne-Ungari ja Ida-Austria 26 partnerorganisatsiooni, muu hulgas Ungari ja Austria tööhõiveametid ning töötajate ja tööandjate ühingud. Partnerluse tegevus mõjutab ligi 2 miljonit inimest. Piirkonna piiriüleste töötajate arv on esialgsetel hinnangutel üle kümne tuhande. EURES-T Pannonia asutati Austria ja Ungari tööhõivepartnerite ligi kakskümmend aastat kestnud eduka koostöö tulemusel.

EURES-T Pannonia eesmärgid piirilähedastel aladel on järgmised:
  • pakkuda töötajatele ja tööandjatele eriteavet, et nad saaksid naaberriigist leida tööd või töötajaid, toetades nii töötajate liikuvust;
  • pakkuda teavet ja nõu elu- ning töötingimuste kohta naaberriigis;
  • aidata kaasa ühise majanduspiirkonna loomisele, mis põhineb ühetaolistel põhimõtetel ja ühetaolisel tööturul;
  • luua kakskeelne piiriülene tööturu andmebaas, et soodustada tõhusat teabevahetust;
  • soodustada tööturu pakkumise ja nõudmise ühtlustamist;
  • aidata kaasa kutse- ja täiendõppesüsteemi arusaadavusele ning ühisele arendamisele;
  • algatada ühendava organisatsioonina dialoog partnerorganisatsioonideks olevate tööstuse esindajate ja sotsiaalpartnerite vahel;
  • edendada ja toetada ühiseid tööturuprojekte ja algatusi piiriäärsetel aladel, eesmärgiga soodustada tööhõivet.
Partnerid
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Ungari riiklik tööhõiveamet)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Lääne-Dunántúli piirkondlik tööhõiveamet)
Arbeitsmarktservice Österreich (Austria riiklik tööhõiveamet)
Arbeitsmarktservice Burgenland (Burgenlandi tööhõiveamet)
Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Alam-Austria tööhõiveamet)
Arbeitsmarktservice Steiermark (Steiermarki tööhõiveamet)
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (Ungari tarbijakooperatiivide ja kaubandusühingute liit, ÁFEOSZ)
Agrár Munkaadói Szövetség (Ungari põllumajandustööandjate liit, AMSZ)
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedők Érdekképviseleti Egyesülete (Győr-Moson-Soproni komitaadi kaubandusettevõtjate esindusliit, KISOSZ)
Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (Zala komitaadi tööandjate ja tööstusettevõtjate riiklik liit)
Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (Vasi komitaadi tööstusettevõtete piirkondlik liit)
Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (Vasi komitaadi tööstuskooperatiivide ja ettevõtete liit)
Mezőgazdasági Termelők Vas Megyei Szövetsége (Vasi komitaadi põllumajandustootjate liit)
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (Ungari strateegiliste ja kommunaalteenuste ettevõtete liit, STRATOSZ)
Wirtschaftskammer Niederösterreich (Alam-Austria kaubanduskoda)
Inustriellenvereinigung Burgenland (Burgenlandi tööstusettevõtjate liit)
Wirtschaftskammer Burgenland (Burgenlandi kaubanduskoda)
LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (Ametiühingute liidu LIGA Vasi komitaadi osakond)
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (Ungari riiklik ametiühingute keskliit, MSZOSZ)
Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (Ungari maanteetranspordi ametiühingu ettevõtte KISALFÖLD VOLÁN allorganisatsioon)
Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (Vasi komitaadi töötajate liit)
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (Ungari ametiühingute koostöö foorum, SZEF)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (Ungari intellektuaaltöötajate ametiühingute liit, ÉSZT)
ÖGB Burgenland (Austria ametiühingute liidu Burgenlandi osakond)
Arbeiterkammer Niederösterreich (Alam-Austria töötajate ja teenistujate koda)
Arbeiterkammer Burgenland (Burgenlandi töötajate ja teenistujate koda)