Abi selle osa kohta

EURES piiriülestes regioonides

TransTirolia (IT-AT-CH)

Piiriülese partnerluse nimetus
TransTirolia (IT-AT-CH)
Veebisait
http://www.eures-transtirolia.eu
Hõlmatud piirkonnad
– Austria Vabariik: Tirooli liidumaa koos Landecki, Imsti, Innsbrucki (Stadt ja Land), Schwazi ja Lienzi ringkonnaga
– Itaalia Vabariik: Bolzano-Alto Adige autonoomne provints
– Šveitsi Konföderatsioon: Graubündeni kanton
Lühikirjeldus
Põhja-/Ida- ja Lõuna-Tiroolist ning Graubündenist koosnevas piirkonnas töötab ligi 550 000 inimest. Ligikaudu 1700 piiriülest töötajat ja ligikaudu 4000 noort õpivad naaberriigis, mis on muude EURESe piiripiirkondadega võrreldes suur arv.
Tirooli ja Lõuna-Tirooli tööhõiveametid ja tööandjate organisatsioonid sõlmisid piiriülese koostöö raamkokkulepped 1997. aastal. Neid uuendati 2000. aasta mais ja laiendati muudele organisatsioonidele. 2002. aasta novembris ühines Graubündeni tööstus-, tööndus- ja tööhõiveamet (KIGA) EURESe TransTiroliaga.
(2006. a andmed)
Partnerid
– Land Tirol (Tirooli liidumaa)
– Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) (Tirooli tööturuamet)
– Industriellenvereinigung Tirol (IVT) (Tirooli tööstusühing)
– Wirtschaftskammer Tirol (WK) (Tirooli majanduskoda)
– Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) (Austria ametiühingute föderatsioon)
– Autonome Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Arbeit (Bolzano-Alto Adige autonoomse provintsi tööhõiveosakond)
– Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer (kaubandus-, tööstus-, käsitööndus- ja põllumajanduskoda)
– Südtiroler Wirtschaftsring (SWR) (Lõuna-Tirooli majandusühing)
– Arbeitsförderungsinstitut (AFI-IPL) (tööhõive edendamise instituut)
– Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (Lõuna-Tirooli hotelli- ja majutusühing)
– Landesverband der Handwerker (HGV) (piirkondlik käsitööliste ühing)
– Südtiroler Bauernbund (SBB) (Lõuna-Tirooli talupidajate ühing)
– Unternehmerverband Südtirol (Lõuna-Tirooli ettevõtjate ühing)
- Verband für Kaufleute und Dienstleister (kaubandus- ja teenindustöötajate ühing)
– Verband der Selbständigen (füüsilisest isikust ettevõtjate ühing)
– Allgemeiner Gewerkschaftsbund (AGB-CGIL) (Üldine ametiühingute liit)
– Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) (Lõuna-Tirooli autonoomne ametiühingute liit)
– Katholischer Verband der Werktätigen (KVW) (töötajate katoliiklik ühing)
– Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB-CISL) (Lõuna-Tirooli ametiühingute liit)
– Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB-UIL) (Lõuna-Tirooli ametiühingute koda)
– Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA) (Graubündeni kantoni tööstus-, tööndus- ja tööhõiveamet)
– Graubündner Baumeisterverband (Graubündeni ehitusmeistrite ühing)
- Travail Suisse Graubünden (Šveitsi töövõtjate ühingu Graubündeni osakond)
– Gewerkschaftsbund Graubünden (Graubündeni ametiühingute liit)
– Interregionaler Gewerkschaftsrat Zentralalpen (IGR) (Kesk-Alpi regioonidevaheline ametiühingunõukogu)