Abi selle osa kohta

EURES piiriülestes regioonides

Scheldemond (BE-NL)

Piiriülese partnerluse nimetus
Scheldemond (BE-NL)
Veebisait
http://www.euresscheldemond.info
Hõlmatud piirkonnad
See piiriala hõlmab Madalmaade edelaosa ja Belgia loodeosa. Piirkonda jäävad Madalmaade Zeelandi ja Lääne-Brabanti provintsid ja Belgia Antwerpeni ning Ida- ja Lääne-Flandria provintsid.
Lühikirjeldus
Piiriülene partnerlus algas 2003. aastal. Partnereid seob hulk algatusi, mis on suunatud tööotsijatele, ettevõtjatele/töötajatele ning üldsusele. Peamised algatused on järgmised:

 • EURESe teave ja nõuanded tööotsijatele, ettevõtjatele ja töötajatele nii argitegevuses kui ka organiseeritud kohtumiste, õpikodade ja koolituste kujul
 • Töötajate liikuvuse eeliseid esiletõstvad laiahaardelised reklaamiüritused
 • Töötajate piiriülese liikuvuse hetkeolukorda käsitlevate sümpoosionide korraldamine
 • EURES Scheldemondi piiriülese tööturu kitsaskohtade väljaselgitamine
 • Piiriülese liikuvuse probleemide analüüsimine ja lahenduste otsimine
 • Piiriülese liikuvuse hetkeküsimusi käsitlevate sümpoosionide korraldamine
 • Tööhõivetalituste EURESe nõustajatele ja partneritele koolituskohtumiste korraldamine ning tööpakkumiste, CVde ja parimate tavade vahetuse edendamine
 • Osalemine töömessidel ja EURES Scheldemondi töömessi korraldamine
Partnerid
 • UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland (Madalmaade tööhõivetalitus)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (Flaami tööhõivetalitus)
 • De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen (IVR) (Schelde-Kempeni piirkondadevaheline ametiühingunõukogu)
 • Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (Edela-Madalmaade kaubanduskoda)
 • Voka Kamer van Koophandel Oost- & West-Vlaanderen (Flaami tööandjate ühing ja kaheksa Flandria kaubanduskoda)
 • UNIZO Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen-Mechelen en Regio Kempen (füüsilisest isikust ettevõtjate ja VKEde ühing)
 • MKB Zeeland ja West-Brabant (väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ühing)
 • De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) (tööandjate ühing)
 • Provincies Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant en Zeeland (Ida- ja Lääne-Flandria, Antwerpeni, Põhja-Brabanti ning Zeelandi provintside ametiasutused)
Koordinaator
Sarah O'Brien
Aadress: Postbus 28, NL - 4461 GL Goes
Telefon: 
Meiliaadress: Sarah.OBrien@uwv.nl