Abi selle osa kohta

EURES piiriülestes regioonides

Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)

Piiriülese partnerluse nimetus
Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)
Veebisait
http://www.eures-sllrp.eu
Hõlmatud piirkonnad

Saarland (DE), Lorraine (FR), Luksemburg (LU), Rheinland-Pflaz (DE)

Lühikirjeldus
Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalzi regioon on enam kui 118 000 igapäevase piiriületajaga [töötajad, kes liiguvad iga päev töö- ja elukoha vahel] piiriüleste töötajate arvu poolest kogu Euroopa Liidus esimeste seas.

Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalzi partnerlus käivitati 1997. aastal ja see on mitmes aspektis teistele sarnastele eeskujuks (üle 50 piiriülese projekti EURESe eelarveaastas).
Piiriülese partnerluse kolm eesmärki on:
1) teavitada üldsust töö- ja elutingimustest neljas partnerregioonis;
2) edendada teabevahetust pakkumise ja nõudluse kohta piiriregioonide tööturul, eriti töölesaamise eesmärgil;
3) edendada piiriülest liikuvust ja sotsiaalset dialoogi kooskõlastatud tööturupoliitika abil.
Partnerid
 • ·                Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport des Saarlandes (Saarlandi liidumaa tööhõive-, perekonna-, ennetus-, sotsiaalküsimuste ja spordiministeerium)
 • ·                 Conseil Régional de Lorraine (Lorraine’i regionaalnõukogu, Prantsusmaa)
 • ·                 Ministère du Travail et de l´Emploi, Luxembourg (Luksemburgi töö- ja tööhõiveministeerium)
 • ·                 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  des Landes Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi liidumaa sotsiaalküsimuste, tööhõive-, tervishoiu- ja rahvastikuministeerium)
 • ·                 Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit (Saksamaa föderaalse tööhõiveameti Rheinland-Pfalz-Saarlandi regionaalosakond)
 • Pôle emploi Lorraine (Lorraine’i tööhõiveamet)
 • Direction Générale de Pôle emploi (tööhõiveameti peadirektoraat)
 • Administration de l´Emploi pour le Luxembourg (ADEM) (Luksemburgi tööhõiveamet)
 • CSI – Comité Syndical Interrégional Sarre-Lor-Lux-Trève/Palatinat occidental (Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalzi regioonidevaheline ametiühingunõukogu)
 •  VSU - Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. (Saarlandi ettevõtjate keskliit)
 • LVU - Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmensverbände e.V. (Rheinland-Pfalzi ettevõtjate keskliit)
 • MEDEF-Moselle - Mouvement des Entreprises de France (Prantsusmaa tööandjate liidu Moselle’i osakond)
 • FEDIL – Business Federation Luxembourg (Luksemburgi tööstusliit)
 • ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Bundesagentur für Arbeit) (Saksamaa föderaalse tööhõiveameti kvalifitseeritud tööjõu ja töötajate välismaale vahendamise kesktalitus)
 • Euroopa Komisjon
Koordinaator
Frédéric  Chomard
Aadress: INFO-Institut, Pestelstrasse 6, DE-66119 Saarbrücken
Telefon: +49 681 954 1327
Faks: +49 681 954 13 23
Meiliaadress: frederic.chomard@eures-sllrp.eu